Informace k zahájení školního roku 2009/2010

Vážení rodiče, sejdeme se 1.září 2009 v 8:30h a společně s paní farářkou Škeříkovou zahájíme nový školní rok. První den bude vyučování trvat do 10h. Děti mohou přejít do družiny. Školní družina bude v úterý 1.9. do 15:00h. Vyučování bude začínat opět každý den v 8,15 hodin.

V tomto školním roce bylo pro nové žáky zavedeno školné ve výši 900,–Kč měsíčně. Výše školného 9000,–Kč za rok se tedy oproti dobrovolnému příspěvku nemění. Ze školného se dětem hradí veškeré pracovní sešity k učebnicím, sešity, notýsky atd., kulturní a výchovné akce a část peněz je použita na provoz školy (pronájem školy, atd.). Školné umožňuje zachovat menší počet dětí ve třídě, individuální přístup a nadstandartní počet hodin výtvarné výchovy.Číslo účtu – 0206329389/0800.

Dobrovolný příspěvek škole činí 750,–Kč měsíčně, tj.9000,–Kč ročně.

Platba školní družiny činí 150,–Kč měsíčně.