Ročník 2007/2008 – 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výlet do Ostré, do Botanicusu

Poslední týden školy, poslední výlet. Vyjeli jsme si vlakem do historické vesničky Botanicus v obci Ostrá. Jeli jsme vlakem, což se nám velmi líbilo, protože vlakem jezdíme málo. Ve vesničce jsme měli rozchod a mohli jsme si každý navštívit podle libosti dílničku jakou jsme chtěli. Vyrobili jsme si například svíčky, loutky, mýdlo, papír, rýžovali jsme zlato a zdobili jsme si perníčky. V hodovně jsme si mohli dát velkou palačinku nebo nové brambory. Odpočívali jsme v bylinných zahradách a nakonec jsme si ještě proběhli stromové bludiště. Výlet jsme si užili, sluníčko svítilo a nám bylo dobře. Katka 28.6.2012

Zahradní slavnost

A co na konci června? Jak jinak než zahradní slavnost. I letos nám počasí přálo, vše se nám podařilo nachystat, uklidit a mohlo se začít. Nejprve jsme hráli vybíjenou ve smíšených družstvech. Potom následovaly soutěže, ve kterých jsme získávali bratrské koruny a ty jsme měli možnost měnit za sladkosti. V podvečer jsme ještě zazpívali rodičům a prarodičům. My páťáci jsme zachovali tradici školy a zůstali jsme ve škole přes noc. Byla to naše poslední zahradní slavnost, na další se možná sejdeme už jen jako hosté. I tak se budeme na setkání těšit. Katka 22.6.2012

Hurá do opery

To nejlepší nakonec. Na závěr cyklu Hurá do opery, kterého jsme se v letošním školním roce spolu se čtvrťáky účastnili, jsme byli pozváni do historické budovy Státní opery na balet Spící krasavice. Prostory nás ohromily, výzdoba byla překrásná. Ještě krásnější byl balet. Bylo ale třeba znát děj, abychom rozuměli, co se na jevišti děje. Obdivovali jsme zejména děti, které v baletu vystupovaly. Představení bylo sice dlouhé, ale opravdu stálo za to, bylo překrásné. Katka 20.6.2012

Koncert na Žofíně

Koncertu jsme se zúčastnili skoro všichni ze školy. Těšili jsme hlavně na to, že zde hrál náš pan vychovatel Tomáš Vincenc. Koncert nás opravdu nezklamal, naopak. Zaposlouchali jsme se hudby k filmům, které známe. A to se nám líbilo. Katka 20.6.2012

Sokolnictví

V polovině června jsme nahlédli pod pokličku sokolnictví. Na školní zahradě jsme obdivovali denní i noční dravce, dozvěděli jsme se, jak probíhá výcvik dravých ptáků, k čemu jsou cvičení dravci užiteční a slyšeli, spíše „neslyšeli“ tichý let sov. Skoro každý z nás si na své ruce podržel nějakého dravce, což bylo velmi vzrušující. Všem se nám tento program moc líbil. Katka 15.6.2012

Soutěžíme s nakladatelstvím THOVT

Tentokrát jsme si hráli na téma Fotbal trochu jinak s pomocí knih Modrožlutí ďáblové. V knihách jsme vyhledávali odpovědi na otázky. Na závěr soutěže nás čekala sladká odměna. Knihy z nakladatelství THOVT nám zůstaly ve škole na výstavku a každý si mohl knihy prohlédnout a také objednat. Katka 12.6.2012

Dopravní hřiště

Na dopravní hřiště jsme se opravdu těšili. Již v loňském roce se nám na něm moc líbilo a letos jsme si na něm užívali také. Prošli jsme si písemným testíkem, který se všem úplně nepovedl, ale jízda v praxi nám šla dost dobře. Občas jsme se sice nějakého malého přestupku dopustili, ale většinou jsme se snažili dopravní předpisy dodržovat. Bohužel jsme neušli zraku paní učitelky, která nás za přestupky pokutovala. Nakonec jsme si zahráli mezi sebou hru na lupiče a policisty. Na to jsme se těšili asi nejvíce. A vydařilo se. Katka 12.6.2012

Škola v přírodě

Letos to byla naše poslední škola v přírodě a snad jsme si ji dostatečně užili. Byli jsme opět v Žihli, kde to známe velmi dobře a přesto jsme se tam těšili. Bydleli jsme v bungalovu, který jsme měli celý pro sebe. Opět jsme chodili na výlety po okolí a někdy jsme mohli dělat průvodce my, protože jsme si mnoho pamatovali z předchozích návštěv Žihle. Ani letos nechyběly vyjížďky na kolech, sportovní den, karneval a noční „bojovka“ v lese. Dokonce jsme se letos i koupali. A trochu jsme se učili, abychom nevyšli ze cviku. Počasí nám opravdu přálo a tak jsme si sluníčka a teploučka uživali až, až. Ani se nám nechtělo do Prahy. Taky proto, že to byla naše poslední škola v přírodě, naše společné chvíle. Po prázdninách se rozejdeme každý do jiné školy a sejdeme se třeba až na zahradní slavnosti Bratrské škole. Snad. Katka 12.6.2012

Květinový den

Ve středu 16.května se naše škola stejně jako vloni zúčastnila projektu Květinový den, prodej květinek na podporu boje proti rakovině. Naši páťáci, kteří se opět chopili prodeje těchto květinek, se úkolu zhostili výborně. Jsem na ně pyšná, neboť květinky nabízeli kolemjdoucím velmi zdvořile, slušně a s úsměvem. Podařilo se nám prodat téměř všechny květinky. Páťáci byli prodejem nadšeni, zejména proto, že dělali něco prospěšného, co pomůže jiným lidem. Katka 12.6.2012

Představení Krabat

V pátek 11.5. jsme navštívili úžasné představení na motiv pohádky Krabat studia Light. Sami žáci byli do děje vtahováni a částečně si zahráli spolu s tanečníky, herci. Ti podávali úžasný výkon. Všem se představení moc líbilo a všichni jsme byli mile překvapeni. Katka 13.5.2012

Příběh pražského hradu

Ve čtvrté a také v páté třídě jsme se ve vlastivědě učili o historii České země. A tak jsme využili nabídky Pražského hradu a zahráli si hru na hrad a to rovnou ve dvou dnech. V Příběhu Pražského hradu jsme si historii připomněli prostřednictvím hry, kdy jsme různou formou zpracovávali odpovědi na otázky týkající se panovníků a historie Českých zemí. Hra probíhala v prostorách starého královského paláce. Ještě jsme si první den stihli prohlédnout Vladislavský sál, který nás ohromil svou velikostí. Zavítali jsme také do Baziliky svatého Jiří. Na závěr dopoledne jsme si v Obrazárně Pražského hradu prohlédli obrazy, které pochází ze sbírky císaře Rudolfa II. Dokonce nám paní průvodkyně k mnohým obrazů řekla i jeho příběh. To bylo fajn, to nás zaujalo. Druhý den nás čekala také hra, tentokrát v celém areálu Pražského hradu. Opět jsme vyhledávali podle instrukcí různé názvy, znaky, sochy. Dokonce jsme se také každý zvlášť nechali vyfotit jako malý král v plášti s hermelínem, korunou, žezlem a jablkem. Vzájemně jsme si své fotografie obdivovali. Velikost Katedrály svatého Víta uvnitř nás ohromila. Prohlédli jsme si mnohé hrobky, výzdobu, krásně zdobená okna. Ve Zlaté uličce bylo mnoho lidí, ale do některých maličkatých domků jsme se přeci jen dostali a prohlédli si je. Posledním zastavením byla Daliborka. A tady jsme se dozvěděli, jak to s tím Daliborem a houslemi bylo. A překvapilo nás to. Tak snad zase někdy na Pražský hrad zavítáme, bylo to fajn. Katka 13.5.2012

Modrý tygr

Začátkem května jsme zavítali do Bia OKO na film Modrý tygr. Proč zrovna Modrý tygr ? Nejen proto, že je to český film pro děti a o dětech, ale také proto, že v něm hraje náš spolužák Jakub Wünsch. Film se nám líbil a modrého tygříka bychom si domů přáli skoro všichni. A kdyby byl kouzelný, tak by to bylo ještě lepší. Katka 8.5.2012

Život v mokřadech

V návaznosti na projektový den Den Země jsme v Toulcově dvoře prošli programem Život v mokřadech. Ujasnili jsme si, co to jsou mokřada a jaký význam v přírodě mají. Ale nejvíce nás překvapilo, kolik života, toho drobného, je v mokřadech k vidění. Sami jsme si pomocí sítěk nalovili drobné larvy a brouky a pomocí klíče k určování živočichů mokřad jsme vyhledávali, jaké živočichy jsme vlastně nalovili. Larvy jsme mohli pozorovat pod mikroskopem, což bylo další překvapení, jak takoví drobní živočichové ve zvětšení vypadají. Některé larvy vypadaly jako nějaké nestvůrky, kterých jsme se až polekali. Také jsme v jedné chvíli vyslechli koncert skokanů a každou chvíli se ozývaly hlasy žab kuněk. Bylo to moc příjemně strávené dopoledne a my jsme si odnesli zase nové poznatky. Katka 30.4.2012

Den Země

I letos jsme si připomněli Den Země. Zaměřili jsme se podmínky života na Zemi. Přemýšleli jsme nad možnostmi, jak zachovat planetu Zemi pro život všech živých organismů. Stavěli jsme proti sobě všechna možná PRO, aby Země zůstala zachována a všechna PROTI, která naši Zemi ničí, ubírají životní prostor živočichům a rostlinám a koneckonců i nám, lidem. Katka 30.4.2012

Projektový den První pomoc

Duben byl věnován měsíci bezpečnosti a my jsme využili nabídky paní Vojtové uspořádat ve škole den První pomoci. Třídy prošly všemi stanovišti. Naučili jsme se, jak správně položit zraněného do stabilizované polohy, jak se správně resuscituje, správně provádí masáž srdce. Připomněli jsme si, jak se oznamuje na záchrannou linku dopravní nehoda, zranění. Také jsme si v komiksovém příběhu vymysleli příběh s nějakým zraněním a jeho ošetřením. Ale nejzajímavější bylo maskování zranění, které předváděla a prováděla paní Vojtová. Mnohý z nás odcházel z tohoto setkání se „zraněním“, které někteří spolužáků detailně prostudovávali. Katka 20.4.2012

Z bratrského hrnku

A opět něco pro nás „poslední“ . Páťáci vystoupili s několika písničkami v doprovodu Marty, protože nás učí hudební výchovu. Bohužel jsme nevystupovali všichni páťáci, někteří se totiž připravovali na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Honza Pácal se předvedl hrou na housle a šlo mu to moc dobře. Děvčata a Vojta vystoupili také s hudebním kroužkem. Katka 20.4.2012

Jak si nenechat ublížit

Letos naposledy nás, páťáky“, navštívil strážník městské policie. Povídali jsme si o tom, jak se chránit před neznámými lidmi, jak se v případě ohrožení bránit. Zhlédli jsme také několik dokumentárních filmů, abychom viděli, jak vypadá taková situace našeho možného ohrožení a jak si pomoci. Také jsme si některé jednodušší prvky pomoci sami sobě vyzkoušeli v praxi. Bylo to dost poučné, ale raději, aby se nám nic podoného nepřihodilo. Katka 20.4.2012

Galerie dětem

V pátek 13.dubna jsme si mohli vyzkoušet další výtvarnou techniku, práci s plastem, plastovými lahvemi. Z „petek“ jsme vytvářeli motýly, které jsme zavěšovali na stromy. Bylo to docela zajímavé, některé motýly jsme si mohli také odnést domů. Katka 16.4.2012

Noc s Andersenem

Letos poprvé se na naší škole uskutečnila Noc s Andersenem. Všichni jsme se na pátek 30.března těšili. Hlavně na to, že budeme spát ve škole a budeme dlouho do noci vzhůru. Zavítala k nám paní spisovatelka Petra Braunová, která s sebou přinesla několik svých knížek pro děti, ze kterých nám předčítala. A nám se při čtení až tajil dech. Dozvěděli jsme se, jak její příběhy vznikaly, kdo byl její inspirací. No samozřejmě, že děti. Její vlastní. My páťáci jsme po bezvadném povídání s paní spisovatelkou Braunovou soutěžili v poznávání pohádek z úryvků. Z názvů pohádek jsme si vytvořili jakýsi Strom pohádek. Do školy jsme si každý donesl svoji nejoblíbenější knihu z domácí knihovny. A tak se ve třídě sešly pohádky jak pro školkové dětičky, tak i povídky pro starší školáky. Každý si prostě přinesl tu svoji nej, nej knihu a ostatní s ní seznámil. Protože jsme chtěli mít noc i trochu strašidelnou, vypravili jsme se okolo jedenácté na školní zahradu, hledat ingredience k heslu pro dnešní noc. Všechny kousky hesla jsme odvážně po temné zahradě posbírali a sestavili z nich heslo J.A Komenského, Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. A abychom pokračovali v lehce tajemné noci, vybrali jsme si k nočnímu čtení knihu spisovatelky Petry Braunové, Tajemné září. Bohužel jsme si ji nestihli přečíst celou, ale byla inspirací a mnozí si ji zamluvili k půjčení na dočtení. Noc nám utekla jako voda, najednou byla sobota a čas rozjet se do svých domovů. Škoda, že tato noc byla pro nás páťáky v Bratrské tou poslední. Ale byla moc fajn. Katka K. 5.4.2012

Projektový den

Abychom nezapomínali za přírodu kolem nás, připomněli jsme si důležitost vody pro život v projektovém dni Voda, voděnka, který proběhl v úterý 27.března. Vodu jsme poznávali v mnoha jejích podobách, zjišťovali jsme škodlivost znečistění a možnosti náprav a opatření. Porovnávali jsme množství vody a jejího využití u nás v ČR a v Africe. Vyzkoušeli jsme různé pokusy s vodou, kdy jsme zjišťovali její vlastnosti a také jsme vypočítávali spotřebu vody při běžných domácích činnostech. A to nás nejvíce ohromilo, když jsme si spotřebu vody propočítali a uvědomili si takové množství vody. Není marné si občas připomenout, že to, co užíváme zcela samozřejmě, nemusí samozřejností zůstat. A to bylo cílem a smyslem tohoto projektového dne. Snad se povedl. Katka K. 31.3.2012

Pythagoriáda

Ve školním kole této matematické soutěže se nejlépe umístil náš spolužák Josef Franěk a postoupil do obvodního kola, které se konalo 27.března v DDM v Praze 7. Drželi jsme mu pěsti a Josef uspěl. Nebyl sice na prvním místě, ale i tak byl výborný. Umístil se na krásném šestém místě z devatenácti účastníků. Gratulujeme. Katka K. 31.3.2012

Hurá do opery

Již podruhé jsme navštívili Státní operu, zhlédli jsme ukázky z ruských oper, Eugen Oněgin a Sněhurka. Ani tentokrát jsme neodcházeli zklamaní. Také jsme se zapojili do soutěže, kterou Státní opera vyhlásila pro děti. Katka K. 31.3.2012

Návštěva v ZOO

Tak už se nám krátí náš společný čas. Ve středu 21.března 2012 jsme se vypravili naposled společně do pražské ZOO. Nejprve jsme s paní učitelkou Pilnáčkovou, naší výtvarnicí, kreslili klokany a surikaty. Každému to šlo jak nejlépe uměl. V druhé půlce dopoledne si nás vyzvedla paní průvodkyně a šli jsme do pavilonu Indonéská džungle. Povídali jsme si na téma Kůže, peří, šupiny a prohlédli jsme si některé druhy plazů. Škoda, že tohle byla naše poslední společná návštěva. Ale bude na co vzpomínat. Katka K. 24.3.2012

Recitační soutěž

Jaro se pomalu plíží, sluníčko hřeje více a více, stromy a květiny se začínají ukazovat ve své kráse a ptáci o sobě dávají znát. To láká k posezení na lavičce, třeba s knihou, třeba s básničkou. Ve škole proběhlo školní kolo recitační soutěže a všichni přednášející žáčci byli úžasní. Z naší třídy bude školu v obvodním kole reprezentovat Julinka. Budeme jí držet palce. Katka K. 24.3.2012

Jeden svět

Každoročně se zúčastňujeme filmového festivalu Jeden svět, projekce pro školy. Tyto dokumentární filmy upozorňují na lidské práva, jejich porušování. Projekce pro děti ukazuje svět dětí, kde jsou porušována dětská práva nebo svět dětí s handicapem, které se musí se svým handicapem vyrovnávat a hledat svoji cestu. Dokumenty mají malé návštěvníky vést k zamyšlení nad postavením dítěte ve společnosti, nad svým vlastním postavení v naší společnosti, v rodině. Z diskuse s páťáky bylo patrno, že nad mnohými problémy světa dokáží přemýšlet, svět kolem nás jim není lhostejný a mnohdy by rádi pomohli. Katka K., 16.3.2012

Pobyt na horách – Čenkovice

V neděli 4.března jsme odjeli, skoro celá třída, do Čenkovic v Orlických horách na týdenní pobyt. Počasí nám přálo, do čtvrtka bylo slunečno a my jsme si plně uživali na sjezdovkách. Naše družstvo páťáků vedla paní ředitelka. Dva naši spolužáci začali navštěvovat školičku lyžování a již druhý den pěkně sjížděli kopec. Však byli také pasováni na lyžaře. Ve čtvrtek se počasí trochu pokazilo, foukal vítr a sněžilo, ale my jsme stejně vyrazili na sjezdovku. Alespoň jsme zakusili i horskou zimu se sněžením. V pátek 9.března, v den odjezdu, pro nás dopoledne uspořádali naši učitelé lyžařský závod, slalom. Na svahu jsme se sešli všichni, bylo nás tam jako mravenců. Všem se podařilo sjet bez pádů a po obědě jsme se dočkali i čokoládových medailí a dalších sladkých odměn. A pak už jen nástup do autobusu a rozloučení s horami. Moc, moc se nám lyžování líbilo. Škoda jen, že už tu příští rok nebudeme, abychom jeli na další výpravu do hor. Katak K., 11.3.2012.

Páťácký ples

Tak jsme se dočkali. Letošní rok patřil nám. Každé předchozí roky, kdy předstupovali žáci pátých ročníků k rozloučení, jsme si říkali, jaké to bude, až tu budeme stát my. A už se to stalo. Celý měsíc jsme se chystali, s Martou Krejčíkovou, která nám vybrala hudbu, jsme nacvičovali náš nástup a taneční kroky. A protože měsíc únor byl věnován tématu etiketa, věnovali jsme pozornost i slušnému chování ve společnosti, v divadle, na plese. I když při loučení padlo pár slziček a sneslo se na nás trochu smutku, nakonec se ples moc, moc vydařil, všichni jsme se veselili, tancovali a hodovali. A příští rok se určitě sejdeme v Bratrské alespoň na zahradní slavnosti. Katka K., únor 2012.

Návštěva Přírodovědné stanice

Koncem února jsme využili nabídku Přírodovědné stanice na Smíchově a vyrazili jsme se podívat, co tato stanice nabízí. Mile nás překvapila. Nejprve jsme zamířili do skleníku, kde nás zaujalo mnoho cizokrajných i masožravých rostlin. Pozorovali jsme žáby, které mohou žít pod vodou, různé druhy ryb a rybek, hady a ještěry. Překvapilo nás, že zde chovají také dva velké krokodýly. Nechyběli zde králíci, morčata, osmáci, činčily, křečci, myši a možná ještě nějaká jiná chlupatá zvířátka, mazlíčci. Nakonec nám pracovník stanice šel ukázat zvířátko, o kterém tvrdil, že již umí povel sedni a bude se učit dávat pac. Všichni jsme si říkali, že to bude pes. Bylo to však malé, krásné, růžové prasátko. Návštěva se nám moc líbila a skoro všichni jsme si nakoupili při odchodu nějakou rostlinku nebo dokonce živočicha. Katka K., únor 2012

Hudební setkání žáků a studentů EA

Když jsme s páťáky byli na podzim v Bělči na setkání studentů a žáků EA, napadla paní ředitelku myšlenka dalšího setkání v Praze a to hudebního setkání. V Bělči naši žáci studentům zpívali přetextované árie z Prodané nevěsty a studenti z konzervatoře předvedli své hudební nástroje a připravili pro studenty a žáky koncert. A protože se tato akce povedla, setkali jsme se opět v Praze, v kostele U Jákobova žebříku. Setkání bylo příjemné a nikdo se nenechal zahanbit. Katka K. , únor 2012

Hurá do opery

V závěru měsíce ledna jsme se vydali do Státní opery Praha. Seznámili jsme se s romantickou operou C. M. von Webera Čarostřelec a s komickou operou W. A. Mozarta Figarova svatba. Kostýmy i kulisy byly nádherné a zážitky báječné. Těšíme se na další návštěvu, která bude 26. března. Katka K., leden 2012.

Konec I.pololetí

Ten čas ale letí. Skončili jsme I.pololetí páté třídy a většina z žáků velmi úspěšně. Máme před sebou poslední společné pololetí a to si musíme spolu užít. Mnohé čekají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a někteří budou hledat vhodnou školu, do které po hlavních prázdninách nastoupí. V únoru proběhne Páťácký ples, dále několik společných akcí, pobyt na horách, škola v přírodě. Těším se na společné chvíle. Katka K. 28.1.2012

Zdobení vánočního stromu v ZOO

Každoročně chodí žáci naší školy zdobit vánoční strom do pražské ZOO. A ne jinak tomu bylo i tento prosinec. Do ZOO se vypravili čtvrťáci a páťáci, kteří vyráběli ozdoby z vizovického těsta. Docela se jim to povedlo a ozdoby snad nějakou dobu na stromečku vydrží. A podle slov jednoho pracovníka ZOO si na těstu rozmoklém při děšti pochutnají ptáci. Tak je dobře, že ozdoby na vánočním stromě budou využity i jinak. Katka K. 20.12.2011

Vánoční divadlo

Děti opět zazářily. Trému měly obrovskou, při nácviku je provázely neustálé obavy, že to nezvládnou, že zapomenou text, ale byly opět výborné. Bylo to jejich poslední divadlo v Bratrské a myslím, že si ho opravdu užily. Patří jim velký obdiv a dík. Katka K. 20.12.2011

Rozvěšujeme ptačí budky

Tak nám nastala třetí etapa naší akce se zahradním ptactvem. Budky jsme vyrobili a nyní nastal čas je rozvěsit po zahradě. Paní Voldřichová přijela s ornitologem, který po zhlédnutí naší školní zahrady vybral vhodné stromy k umístění budek. Děti budky připravily k zavěšení a už to šlo ráz na ráz. Tři ptačí budky, špačkovník a dva sýkorníky, visí na naší zahradě a my se už těšíme na jaro, až v nich zahnízní noví obyvatelé. Další tři budky jsme vyrobili pro katolickou mateřskou školku na Ortenově náměstí, kde byly budky také týž den vyvěšeny. Paní ředitelka MŠ je nadšená, že budou moci dětičky pozorovat ptáčky. Pan ornitolog slíbil, že na jaře přijede budky zkontrolovat a okroužkovat mláďata. Snad v budkách nějaká ptáčátka budou. Katka K. 17.12.2011

Vánoční koncert

K času adventnímu patří nejen svíčky, ale také hudba. Za tou jsme se vypravili do kostela sv.Jana Křtitele. Na vánočním koncertu zazněly kromě koled také lidové písně z Čech a Moravy a kdo je znal, mohl si i zazpívat. Také jsme si poslechli několik ukázek vážné hudby. Na závěr koncertu byl každý posluchač obdarovám malou sladostí. Katka K. 9.12.2011

Ptačí budky

V září se na naší škole uskutečnila beseda s pracovníky občanského sdružení Ornita, kdy jsme se dozvěděli mnoho nového o našich zpěvných ptácích. A protože nám na naší přírodě záleží, rozhodli jsme jako nejstarší žáci školy podpořit hnízdění ptáků. Domluvili jsme se s paní Voldřichovou z Ornity, že sestavíme několik ptačích budek a rozmístíme je na zahradě školy. Do této akce se zapojila také katolická mateřská školka s. Klimenta sídlící nedaleko naší školy. Také na zahradě jejich školky budou umístěny ptačí budky, které jsme vyrobili. Děkujeme. Katka K. 30.11.2011

Svíčkárna Rodas

Blíží se advent, čas předvánoční, čas očekávání, čas radosti. Mnozí budeme chystat adventní věnec a zapalovat svíčky, které v nás budí třeba něco romantického nebo tajemného. A tak poznat, jak se takové svíčky vyrábí, byl zajímavý nápad. Vypravili jsme se tedy do Šestajovic, do svíčkárny Rodas. Podívali jsme se do výrobny, seznámili jsme se s procesem výroby svíšek a dozdobili jsme si barvou dvě svíčky, které jsme si mohli nechat. A i když byla velká zima, náš výlet se vyplatil a my toho víme zase o něco víc. Katka K. 16.11.2011

Projektový den Vůně jablíčka

Projektem listopadu bylo téma jablko. Každý si pod tímto slovem představí různá jablka, někdo jablka k jídlu, jiný malovaná, někdo písničku. A tak vznikly ve škole různé dílny s různými tématy, ve kterých se téma jablíčko zpracovalo. Děti se mohly zapsat do dílny, která jim byla blízká a začalo tvoření. S Vítkem Březkou děti připravily malé divadelní představení s pásmem básniček, s p.uč. Dvořákovou zase děti předvedly sestavu tanečků a písniček. V dílně pracovních činností u p.uč. Nehasilové žáčci vyšívali barevnými bavlnkami jablíčko. S p.uč.Pilnáčkovou vytiskli krásné grafické listy s jablíčky a tiffani technikou vyrobili jablíčka skleněná. S Eliškou Tomanovou děti zabořily své ručky do hlíny a výsledkem byla krásná jabloň, misky ve tvaru rozkrojených jablek a na hrnčířském kruhu vykroužené hrnky s obrázky jablek. S p.uč.Kracíkovou připravili kluci a holky smažená jablka v županu, které pak všichni žáčci ochutnali. Prvňáčci se předvedli krásnými stromy ve všech ročních obdobích a mazurkou na píseň Měla babka. Ve třídě si také připravili jablíčkové hody. Den se moc vydařil, děti si velmi pochvalovaly. Katka K. 12.11.2011

Kultura Neslyšících 2011

Máme-li možnost, seznamujeme se s životem lidí, kteří žijí trochu jinak než my. Do školy zavítala p.Hana Wiesnerová s tlumočnicí z organizace Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.. Na semináři jsme se dozvěděli, co je znakový jazyk, jak komunikovat s neslyšícími, jak se neslyšící dorozumívají telefonem, jestli se dívají na televizi a mnohé další informace, které nám pomohou lépe chápat neslyšící lidi a pokud bude třeba i jim pomáhat. Katka K. 12.11.2011

Planetárium

Začátkem listopadu jsme zavítali do planetária na pořad Vesmír kolem nás. Nasedli jsme do rakety a odletěli z planety Země prozkoumávat vesmír z pěti virtuálních pozorovatelen na oběžné dráze kolem Země. Každá z nich byla věnována jednomu tématu. Země a Měsíc – Říše Slunce – Hvězdné dálky – Vesmírné ostrovy – Kde začíná vesmír. Pořad byl velmi zajímavý a poutavý, někdy se nám až tajil dech. Před odchodem z planetária jsme si ještě prohlédli nově zrekonstruovanou stálou astronomickou výstavu, která nás také velmi nadchla. Skoro se nám ani nechtělo odejít, protože bylo stále co si prohlížet. Tak snad se sem ještě do konce školního roku podíváme. Katka K. 4.11.2011

Exkurze do pražské ZOO

Tradičně na podzim vyrážíme do pražské ZOO. Nejprve jsme kreslili s paní učitelkou Pilnáčkovou zvířata a když jsme měli dokresleno, přišla paní učitelka Kracíková a šli jsme spolu s lektorkou prozkoumat život některých savců. Začali jsme naši prohlídku u lemurů, zašli jsme ke slonům, hrochům a kapibarám a exkurzy zakončili v pavilonu goril. Tam jsme měli štěstí, že jsme všechny gorily zastihli pospolu. To bylo velmi milé. Den se vydařil, sluníčko ještě hřálo a nám bylo dobře. Katka K. 22.10.2011

Klementinum – výstava

Knihu Dějiny udatného českého národa sice všichni známe, z domova nebo ze školní knihovny, ale prohlédnout si ji v obří velikosti, tomu jsme neodolali. Byl to opravdu nevšední zažitek, najednou jsme dějinné události viděla zcela jiným pohledem. A zajímavějším. Katka K. 19.10.2011

Setkání studentů EA v Bělči

Ač nejsme studenti, ale žáci, byli jsme také pozváni na setkání studentů Evangelických akademií. Jsme přeci také školou zřizovanou Českobratrskou církví evangelickou. Stejně jako ostatní školy i my jsme měli připravenou prezentaci naší školy. Evangelické akademie, střední a vyšší odborné školy, jsou zaměřené na oblast zdravotnictví a sociálně právní, vzdělání zde získávají i budoucí vychovatelé a na konzervatoři hudebníci. Během dvou dnů jsme se vzájemně představovali a poznávali jsme, jak to na které škole chodí. My „malí“ jsme pro skoro dospěláky a dospěláky byli takovou raritou a sklidili jsme obrovský úspěch. Prezentace studentů se nám moc líbily a každou jsme si ohromně užili. Sledovali jsme první pomoc při dopravní nehodě, zkoušeli jsme hrát na dechové hudební nástroje a s budoucími vychovateli a pečovateli jsme si zahráli zajímavé hry. Odpoledne jsme se rozdělili do skupin a poslepu jsme museli dojít zpět do tábora. Došli jsme všichni. Také jsme měli možnost poznat práci sociálních pracovníků a asistentů zrakově postižených. Sami jsme na chvíli byli těmi nevidomými. A nakonec jsme si při hudbě se studentkami zacvičili. Večer jsme si ještě poslechli povídání vojenského kaplana. Tyto dva dny v Bělči se nám moc, moc líbily. Katka K. 14.10.2012

Návštěva knihovny

Tentokrát byla naše návštěva knihovny zaměřena na humoristickou literaturu pro děti. Nejznámějším spisovatelem pro nás byl Miloš Macourek a jeho Mach a Šebestová nebo Žofka. Také mnozí znali Deníky malého poseroutky od Jeffa Kinneyho. Do školy jsme si půjčili knihu anekdot, abychom se mohli o přestávkách bavit i jinak než doposud. Katka K. 8.10.2011

Projektový den – Den zvířat

A je tu zase projektový den. My páťáci jsme prožili Den zvířat již počtvrté a vždy jsme se na tento den těšili. S dychtivostí jsme i tentokrát procházeli jednotlivé třídy a zjišťovali jsme, jaká zvířátka zavítala do naší školy. Novinkou byla strašilka ďábelská. Zajímavé bylo srovnání roční užovky červené, kterou si přinesla Péťa ze čtvrté třídy, a naší školní desetileté užovky červené, Agáty. Agáta byla delší a červenější. Letos jsme se zaměřili na jednotlivé skupiny obratlovců a pro příklad jsme vybrali jen některé zástupce. Také jsme se zamýšleli nad tím, proč lidé chovají zvířat, jaký vztah má člověk ke zvířatům, proč někteří lidé zvířatům ubližují. To nás trochu rozesmutnilo. Ale spíše převládala radost, že zvířata existují a že mnohá můžeme chovat jako domácí mazlíčky. Katka K. 8.10.2011

Projektový den – Ptáci

V pondělí nás navštivili pracovníci občanského sdružení Ornita s besedou Ptáci v naší zahradě. Povídání o ptácích našich zahrad bylo velmi poutavé a zajímavé. Dokonce jsme si mohli prohlédnout malého dravce krahujce a pohladit si mladou hrdličku zahradní. Využili jsme této návštěvy a zbytek dopoledne jsme věnovali poznávání i jiných ptáků. My jsme připravovali prezentaci našich dravců. V úterý pak každá třída prezentovala své poznatky a zajímavosti o ptácích ostatním žákům. 29.9.2011 Katka K.

Historická Praha – Petřín

Září patří poznávání historické Prahy. Letos jsme se vypravili na Petřín. Sluníčko svítilo a hřálo a nám bylo fajn. O Petřínu jsme se dozvěděli něco nového, ale mnoho informací jsme již věděli. Jen jsme si je prakticky ověřili. I když jsme byli celkem unaveni toulkami Petřínem, při návštěvě dětského hřiště se nám energie do těl vrátila a užívali jsme si volného času dosytosti. Ve škole jsme jedno dopoledne věnovali zpracování veškěrých získaných informací o Petřínu do jakéhosi průvodce Petřínem. Pracovali jsme ve třech skupinách. Práce nás bavila a dopoledne rychle uteklo. Nakonec jsme si naše práce vyměňovali a hodnotili zpracování jinou skupinou. Všichni jsme museli uznat, že se nám průvodce vydařily. 21.9.2011 Katka K.

Moji milí žáčci, milí rodiče.

Máme tady opět nový školní rok, náš poslední společný rok. Čeká nás sice plno práce, někoho čeká příprava na přijímací zkoušky na gymnázium, ale čeká nás i mnoho radosti ze společně strávených chvil. Přeji vám šťastné vykročení do našeho posledního společného roku. Katka K. 2.9.2012

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DEN DĚTÍ

Den dětí jsme oslavili v Zahradě Kinských, kde se konala akce pod názvem Den dětí a Den Životního prostředí – „Lesy pro lidi“. Celé dopoledne provázeli děti Klauni z Balónkova. Děti se zúčastnily spousty zajímavých a zábavných soutěží, které pořádaly různé ekologické organizace, Lesy HMP, EKO-KOM, YMCA, Ekocentrum Koniklec a mnohé další. Kluci a děvčata si dopoledne moc užili a ani se jim nechtělo odcházet. Katka K. 7.6.2011

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Začátek května se nesl v duchu příprav na školu v přírodě. Naše třída se těšila a to hlavně proto, že v Žihli jsme již byli a moc se nám tam líbilo. Ani letos nás nic nezklamalo. Počasí nám neskutečně přálo, dokonce jsme byli ubytovaní v tom samém bungalovu jako před dvěma lety. Kdo měl s sebou kolo, vyrazil třikrát za pobyt na cyklo výlet. Kdo kolo neměl, procházel se s paní vychovatelkou Janičkou po okolí. Moc jsme si školu v přírodě užili a těšíme se na další školní rok, že se do Žihle zase vrátíme. Katka K. 3.6.2011

KNIHOVNA KOBYLISY

Již několikrát jsme navštívili knihovnu v Praze 8 – Kobylisích a nikdy nás tato návštěva nezklamala. Ani tentokrát a to přitom téma této návštěvy nebylo nijak jednoduché. Probíráme právě ve vlastivědě Přemyslovce, a tak pro nás paní knihovnice připravila povídání na toto téma. První část vyprávění nás zajímala docela dost, protože jsme již některá česká knížata ve vlastivědě probírali, ale druhá část byla trochu obtížnější. Nic z toho jsme se zatím neučili, ale i tak nás pobavily některé zajímavosti, které jsme se o panovnících dozvěděli. Tak snad i další návštěvy knihoven budou zajímavé jako tato. Děkujeme paní knihovnici za úžásně připravené povídání. Katka K. 1.5.2011

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Jaro je tu a s ním i velká chuť vyrazit do přírody, na procházky, na vyjížďky, nejlépe na kole. A tak jsme využili nabídku z DDM navštívit dopravní hřiště na Letné. Trochu jsme si vyzkoušeli naše znalosti z dopravní výchovy teoreticky a vzápětí jsme vyrazili do praxe. Někdo si s sebou přivezl svoji koloběžku, ale k půjčení zde byla jak kola, tak i koloběžky. Brzy jsme všechny dopravní situace zvládali perfektně, prohřešků bylo čím dál tím méně. A najednou bylo skoro poledne a nám se z hřiště vůbec nechtělo. Ale příští rok vyrazíme na dopravní hřiště opět a již na podzim. Katka K. 30.4.2011

DEN ZEMĚ

Den Země jsme si tentokrát připomněli jako organizátoři soutěží pro všechny ostatní žáky školy. Po dvojicích jsme měli připravené dvě soutěže. Na školní zahradě jsme se rozmístili na různá místa, aby se děti mohli rozprchnout po celé zahradě. Vše jsme si pečlivě připravili a taky jsme se správné odpovědi naučili. Měli jsme ohromnou radost, že se dětem soutěže líbili a že i my jsme byli tak šikovní. Katka K. 25.4.2011

KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE

V loňském roce se škola zapojila do projektu Kompostování na školních zahradách. Paní učitelka Eliška Tomanová kompost založila a žáčky zapojuje do péče o něj. Abychom pochopili, nač je kompost dobrý, jak vzniká správný kompost a co do něj patří, pozvali jsme do školy lektory ze společnosti Ekodomov. Na základě příběhu človíčka v jablku a postupného vymýšlení pokračování příběhu jsme se o kompostování mnohé dozvěděli. A také to, že kompost není mrtvé místo, ale je domovem mnoha živočichů, kteří přispívají k tvorbě kvalitního kompostu. Pro každého žáčka, který přispěje svoji prací k tvorbě kompostu na naší zahradě, je připravena plyšová růžová žížala. Katka K. 15.4.2011

EDUARD ŠTORCH

V městské knihovně na Letné pro nás paní knihovnice připravila povídání o spisovateli Eduardu Štorchovi. Proč zrovna tento autor ? V druhém pololetí jsme se ve vlastivědě začali učit o osidlování našeho území, o prvních Slovanech, o knížatech a o životě lidí v dobách dávno minulých. A právě Štorch napsal několik knih o prvních lovcích a zemědělcích na našem území. Dozvěděli jsme se, kde Štorch hledal inspiraci k psaní svých knih, když sám v té době nežil. Vyprávění paní knihovnice bylo docela zajímavé a poučné. Katka K. 15.4.2011

BEZPEČNĚ V DĚTSKÉM KOLEKTIVU

Co to je bezpečně v dětském kolektivu ? Tak trochu jsme to tušili, ale více jsme se dozvědeli až v preventivním programu Městské policie. Blíže jsme se seznámili s termínem šikana a jak se proti ní můžeme bránit. Jak se zachovat, když mi spolužáci ubližují ? Na koho se obrátit s žádostí o pomoc ? Takové i další otázky nám paní policistky zodpověděly . Snad si už v takových situacích budeme lépe vědět rady. Katka K. 12.4.2011

BLÍŽÍ SE ČTVRTLETÍ

Tak už máme duben a blíží se čtvrtletní hodnocení. Je čas zkoušení a testíků, ale protože vy všechno znáte a umíte a nic pro vás není problém, nemáte se čeho bát. Čeká nás povídání si s městskou policií, návštěvy v knihovně, Z bratrského hrnku a ekologický program Ekodomov o kompostování. Před Velikonocemi půjdeme na bohoslužbu do Kobylis a užijeme si dva dny velikonoční prázdniny. Tak se máme na co těšit. 4.4.2011 Katka K.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

V úterý 22.3. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kde naší třídu reprezentovali Matěj, Julie, Eliška a Rút. Moc jim děkujeme za tuto reprezentaci. Do obvodního kola postoupila Julinka. 25.3.2011 Katka K.

NÁVŠTĚVA ZOO

Na podzim jsme byli v pražské ZOO malovat zvířata s paní učitelkou Pilnáčkovou a nyní na jaře jsme se vypravili do ZOO ještě jednou. Tentokrát jsme nemalovali, ale s průvodkyní jsme se seznamovali s některými ohroženými druhy zvířat. Pozorovali jsme gaviály, gorily, tukany a další jiná zvířata. Hráli jsme zajímavé hry a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, například proč dochází k vyhubení zvířat. 25.3.2011 Katka K.

MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 18.3. probíhala matematická soutěž Klokan. I žáci naší školy se zúčastnili. A jak si vedli, to se dozvíme koncem dubna. 21.3.2011 Katka K.

JEDEN SVĚT 2011

Každý rok chodíme na projekci dokumentárních filmů o dětských právech, ekologii, mezilidských vztazích. I letos tomu nebylo jinak. Ke každému filmečku děti spolu s průvodkyní pořadu vedly debatu na daná témata. Opět si děti připomněly, že jsou na světě děti, které mají třeba zdravotní potíže nebo musí chodit do práce, aby pomohly rodině s živobytím. 15.3.2011 Katka K.

STAROVĚKÁ KRÉTA

Projektem měsíce únor byla Starověká Kréta – keramika. I v předchozích dvou letech se žáci věnovali v jednom měsíci tvorbě v keramické dílně. Paní učitelka Tomanová dětem moc pěkně povídala o starověké Krétě, zabrousila do řeckých bájí a pověstí a ukázala mnoho fotografií a obrázků. Děti se pak samy staly staviteli bludiště pro Minotaura nebo hrnčíři, vyrábějící mínojskou keramiku. Práce se všem moc líbila a všem se vydařila. 14.3.2011 Katka K.

PÁŤÁCKÝ PLES

Na konci února se konal v Bratrské škole Páťácký ples a mnozí čtvrťáci se zúčastnili také. Vždyť příští rok to bude jejich ples a tak se přišli podívat, jak se na plese lidé chovají, jak tančí a jaké vystoupení si připravili páťáci. Jsem moc ráda, že přišli i chlapci naší třídy. Již se těším na příští rok. Katka K. 3.3.2011

KINO A VÝSTAVA

Po jarních prázdninách jsme využili nabídku Cinestar – Kino na kolejích a celá naše škola navštívila v úterý 15.února filmové představení Mikulášovy patálie a poté výstavu Království železnic. Film nás velmi pobavil a rozesmál a výstava modelů vlaků, nádraží a měst nás všechny uchvátila. Prohlídka modelů byla obohacena soutěží v hledání různých zajímavostí na jednotlivých výstavních panelech. Mnozí z nás by jistě nějaké takové modely chtěli mít ve svém pokoji. Určitě se ještě někteří na tuto výstavu podíváme.

DRUHÉ POLOLETÍ

Poslední lednový den si žáčci nesli domů vysvědčení a snad byli všichni se svými výsledky spokojeni. Celé první pololetí pracovali s velkým nasazením, veškerá práce se jim dařila, své dosavadní znalosti a dovednosti obohatili novými informacemi. První pololetí bylo z velké části opakováním a prohlubováním učiva nižších ročníků. V druhém pololetí nás čeká mnoho nové látky, ale zdá se, že i nové učivo bude pro holky i kluky jednoduché a zajímavé. Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek a hned v pondělí začaly prázdniny jarní. Věřím, že si je děti užijí dosytosti a ve zdraví. V únoru, hned 15.2., nás čeká návštěva kina Mikulášovy patálie a výstavy Království železnic. To abychom po jarních prázdninách neskočili rovnou do učení. Na konci února, 25.2. v pátek, se koná Páťácký ples a stužkování prvňáčků. Věřím, že přijdete všichni čtvrťáci (i rodiče), abychom se společně podívali, co nás za rok čeká. Tak nashledanou v pondělí ráno,14.února. 9.2.2011 Katka K.

KNIHOVNA

DĚJINY PRAHY

Hned 1.února jsme zavítali do městské knihovny na Ortenově náměstí, kde pro nás paní knihovnice připravila besedu na téma Dějiny Prahy. O Praze jsme si ve škole již povídali, v Praze většina z nás bydlí, ale mnohé informace o historii Prahy jsme slyšeli poprvé. Asi nejvíce nás zaujaly původy názvů některých městských částí. Na závěr povídání nám paní knihovnice přečetla pražskou pověst o bezhlavé Kláře. Brrrr. A protože jsme nestihli zjistit všechno, co by nás zajímalo, další informace si zjistíme ve škola v hodinách vlastivědy. 1.2.2011 Katka K.

MALÝ KRIMINALISTA

Stejně jako v loňském školním roce i letos pokračujeme v rámci minimální prevence ve spolupráci s městskou policií. V programu Malý kriminalista jsme se seznámili s pojmem kriminalista, kriminalistika, také s různými metodami vyšetřování. Ale nejdůležitější pro nás děti bylo, že se máme naučit pozorovat a vnímat své okolí, dokázat si pamatovat různé situace a dokázat popsat osoby. To jsme si vyzkoušeli při sestavování popisu osoby pomocí počítačového programu. To nás moc bavilo a osobu jsme všichnu zvládli popsat téměř dokonale. 31.1.2011 Katka K.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

V druhém pololetí školního roku nás ve vlastivědě čekají dějiny českého národa a tak jsme vyrazili do Národního muzea na výstavu Staré pověsti české. Mnohé z nich již známe, ale expozice výstavy byla víc než zajímavá a tak nás její atmosféra přímo vtáhla do dávných dob. Exponáty jsme si mohli dobře prohlédnout, ohmatat, vyzkoušet si oděv starých Slovanů, potěžkat si divočáka, kterého nesl Bivoj, stanout po boku bojovných dívěk nebo najít podle místa svého narození kmen, ke kterému bych býval patřil. Zašli jsme také do oddělení Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska. Zde jsme si podrobně prohlédli všechny vystavené předměty denní potřeby, stavby a způsoby pohřbívání od nejstarších dob osídlování našeho území. Snad jsme si mnohé zapamatovali a naše poznatky tak využijeme ve vyučování. 26.1.2011 Katka K.

PŘÍRODOVĚDA JINAK

Čtvrťáci se v přírodovědě učí o horninách a nerostech. A protože tatínek Markétky Krupičkové je geolog, měli jsme možnost seznámit se s nerosty a horninami přímo ve třídě a ještě s odborným výkladem pana Krupičky. Všechny „kameny“ jsme si mohli osahat, důkladně prohlédnout a porovnat. A navíc pan Krupička tuto krásnou sbírku hornin a nerostů daroval Bratrské škole. Zatím jí máme ve své třídě, abychom si ji mohli užít co nejvíce. Ale až ji budou potřebovat jiné ročníky, bude pro ně k dispozici. Děkujeme panu Krupičkovi za pěknou hodinu přírodovědy jinak. 19.1.2011 Katka K.

VÁNOČNÍ DIVADLO

Vánoce už jsou za dveřmi, i my ve škole jsme si vánoční svátky připomněli svátečním posezením, rozdáváním dárečků kamarádům a kamarádkám, zpíváním koled a povídáním si o vánočních zvycích. V pátek 17.prosince nás čekala ještě jedna velká událost před zimními prázdninami a to vánoční divadlo. Letošní hra s názvem Vánoční bim bam byla plná lásky a naděje, všichni jsme ji pilně trénovali a úspěch měla obrovský. Díky patří také Vám, rodičům, vytvořili jste dětem úžasnou atmosféru a tím ocenili jejich velké úsilí a snahu. Přeji Vám, rodiče i děti, šťastné a veselé vánoční svátky a v novém roce mnoho zdaru. Katka K. 20.12.2010

SKLENĚNÉ BETLÉMY

Nastal čas vánoční, všude kolem nás se všechno zdobí a připravuje na Vánoce. Někteří žáčci naší školy vytvořili skleněné betlémy technikou tiffani za asistence paní učitelky Pilnáčkové a svými výrobky se přidali k výstavě Skleněné betlémy v Betlémské kapli. A tak jsme se my, čtvrťáci, na tuto výstavu vypravili. Na výstavě bylo více jak dvě stě betlémů, a to nejen ze skla. I ty naše betlémy tam byly. Moc se nám na výstavě líbilo. Protože jsme měli ještě chvilku čas, prošli jsme se vánoční Prahou, přes Staroměstské náměstí okolo vánočního stromu a Celetnou ulicí. Katka K. 8.12.2010

PLANETÁRIUM

Rádi pozorujeme noční oblohu a tak jsme se těšili na návštěvu Planetária, tentokrát na program s názvem Pozorujeme oblohu. A opravdu jsme se na hvězdy a galaxie dívali celou dobu naší návštěvy. Odcházeli jsme spokojeni a s novými informacemi o hvězdách a planetách. Katka K. 3.12.2010

VÍTE, CO JE THOVT ?

V polovině listopadu k nám do školy zavítala paní Hornáčková z nakladatelství Thovt. Přivezla s sebou plno knížek, které nám představila a také nám je tu ve škole nechala na výstavku, abychom si je mohli lépe prohlédnout, seznámit se s nimi a možná si i některou koupit. A nejen to. Také jsme si zahráli prima hru, při které jsme hledali informace a správné odpovědi právě v knihách tohoto nakladatelství. Katka K. 18.11.2010

ANEŽSKÝ KLÁŠTER

Do Anežského kláštera jsme se vypravili poznat prostory kláštera, dozvědět se, co to vlastně klášter je, komu byl určen, kdo byla Anežka česká. Ve výtvarné dílně jsme si pak navrhovali půdorys vlastního kláštera, ve kterém by se nám dobře žilo. Katka K. 14.11.2010

OKNO DO AFRIKY

V minulém školním roce jsme v rámci projektu o mezilidských vztazích nahlédli do života dětí v Africe. V letošním školním roce jsme měli opět možnost se podívat, jak se žije v další části Afriky, tentokrát v Ghaně prostřednictvím workshopů pořádaných Africko – českou humanitární iniciativou Humanitas Africa. Zhlédli jsme část filmu Kirikou v divočině, prohlédli si fotografie, poznávali jsme stromy, které u nás nerostou (ale plody z nich se k nám dováží) a ozdobili jsme si donesená trička potisky s ghanskou symbolikou Adinkra. Katka K. 14.11.2010

HISTORICKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE

Začátkem listopadu zavítal do naší školy pan Najbrt a přinesl nám ukázat hudební nástroje, na které se hrálo v dávnějších dobách, např.ve středověku. Některé byly velmi zajímavé svým zvukem, jiné tvarem. Na všechny pan Najbrt zahrál a předvedl nám také, jak to možná vypadalo na středověkém tržišti, kdy si potulní muzikanti vydělávali na živobytí. Katka K. 12.11.2010

PLANETA ZEMĚ 3000

ČESKÁ REPUBLIKA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

Před podzimními prázdninami jsme ještě stihli zhlédnout unikátní vzdělávací projekt Planeta Země 3000 – Česká republika známá neznámá. Krásné fotografie, kvalitní videoprojekce podmalovaná hudbou a odborný výklad v nás zanechaly úžasné dojmy a povědomí, že v naší zemi je ještě mnohé, co neznáme a co jsme neviděli. Katka K. 29.10.2010

PRAŽSKÁ ZOO

V pátek 22.října jsme v rámci VV vyrazili do ZOO do pavilonu šelem. Cílem bylo připravit si skici pro práci ve škole. A protože už jsme byli v ZOO, využili jsme času i na prohlídku zahrady s průvodkyní. Navštívili jsme Indonéskou džungli, kterou jsme díky paní průvodkyni poznali trochu více. Ještě jsme stihli dojít do Afrického domu, podívat se na narozené mládě žirafy. Den byl prima a už se těšíme na jaro, kdy do ZOO pojedeme opět. Katka K. 29.10.2010

ANIFEST – ŠKOLIČKA ANIMACE

Letos jsme v rámci mezinárodního festivalu animovaného filmu navštívili Školičku animace, kde si žáčci vyzkoušeli, jak se tvoří animovaný film. Nejprve si povídali s paní Klárou Marešovou, co to animace je, jaké znají animované filmy, jak asi animovaný film vzniká. Pak si vyzkoušeli ploškovou animaci s p.Terezou Vostradovskou a animaci s figurkami (figurky z modelíny) s p.Terezou Klimovičovou. Také zkusili animaci na PC, kde jim pomáhaly sl.Klára a Jana z VOŠ a SUŠ Václava Hollara. Scénář si každá skupinka dětí vymyslela sama, figurky či postavičky si také žácči vyrobili a pak už se dali do natáčení. Práce na PC byla odlišná, žáčci si obrázek namalovali a obě slečny jej rozpohybovaly podle pokynů žáků. Školička animace probíhala v prostorech kina Atlas, kde se také uskutečňuje výstavka animovaných filmů režiséra Karla Zemana. Práci dětí přišla zhlédnout dcera tohoto režiséra, sama také režisérka. Práce se dětem moc líbila, nakonec si hotové filmy vzájemně přehrály a moc se jim výsledné filmečky líbily. Budou ke shlédnutí na stránkách BŠ. K.Kracíková 10.10.2010

DEN ZVÍŘÁTEK

Stalo se tradicí, že každý rok pořádáme k mezinárodnímu dni zvířát školní den zvířátek, kdy si žáčci mohou přinést do školy svého domácího mazlíčka. I letos děti přinesly svá zvířátka, aby je předvedly ostatním spolužákům a podělily se s nimi o své zkušenosti s chovem a péčí o ně. Čtvrťáci měli ve třídě své třídní osmáky, morčata, želvy suchozemské a želvu vodní, křečka, užovku červenou a potkánka. O zvířátech jsme si povídali, připomněli jsme si, čím nám zvířata jsou a jak moc je důležitá ochrana živočichů. Už se těšíme na příští setkání zvířátek v Bratrské škola. K.Kracíková 10.10.2010

HISTORICKÁ PRAHA – VYŠEHRAD V úterý 14.9. jsme se vypravili na Vyšehrad. Navázali jsme na loňskou výpravu do historické Prahy – Královská cesta. Seznámili jsme se s historií Vyšehradu, prohlédli jsme si historické památky, navštívili jsme Slavín, připomněli jsme si mnohé pověsti s Vyšehradem související a čas nám zbyl i na dětské hřiště ve stylu Starých pověstí českých. Náš pobyt na Vyšehradu si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Katka Kracíková, 24.9.2010

Milí žáčci, milí rodiče.

Prázdniny utekly jako voda a je zase čas školy. Už se na vás, moji žáčci, těším. Sejdeme se ve středu v 8,30 h. v hale školy. Ve třídě máme zase něco nového, věřím, že vás tím mile překvapím. Užijte si poslední dny prázdnin a ve středu 1.9. se těším na shledání. 28.8.2010 Katka Kracíková

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Vodní elektrárna Klecany 16.6.2010

Ve středu před koncem školního roku jsme si udělali výlet do Klecan, kde je malá vodní elektrárna, která je na řece Vltavě. Podívali jsme se, jak to v takové vodní elektrárně vypadá, jak vlastně voda vytváří elektřinu a také jsme se podívali do strojovny. Ale nejvíce jsme se těšili, že podejdeme Vltavu pod jezem. Když jsme sestupovali do chodby pod jezem, trochu jsme se báli, protože chodba začala být studená a tmavá. Ale za chvíli jsme se dostali na druhou stranu a nám se trochu ulevilo. Po návštěvě elektrárny jsme chvíli pobyli na zahradě naší paní učitelky výtvarnice a užívali si výborné svačiny. Vyšlo nám krásné počasí, sluníčko svítilo a nespadla ani jediná kapka. Výlet se vydařil, my jsme se vraceli unaveni, ale spokojeni.

Škola v přírodě – podruhé

Tak jsme se všichni v pořádku vrátili ze školy v přírodě. Deštivo bylo většinou jen dopoledne a tak jsme si pobytu v přírodě užívali odpoledne. Někteří si jezdili na vyjížďky na kole a někteří podnikali výpravy po okolí pěšky. Ubytování se nám líbilo, bydleli jsme v malém táboře v chatkách a bylo to fajn. I jídlo nám většinou chutnalo, vařili tady chutně. V pátek se počasí konečně umoudřilo a nás čekalo sportovní dopoledne a karneval se soutěžemi odpoledne. Každý den jsme po večeři nacvičovali písničky na poslední školní den. Škola v přírodě skončila a nám nezbývá než se těšit na další v příštím školním roce.

Škola v přírodě

Moji milí žáčci třeťáčci a rodiče, blíží se nám odjezd na školu v přírodě. Vše potřebné si, rodiče, řekneme na třídních schůzkách 25.5. od 17,00 hodin. Jen připomínám, pošlete mi do školy potvrzení lékaře o schopnosti dítěte absolvovat ŠvP. U autobusu mi předáte pouze bezinfekčnost a příp.léky s rozpisem, pokud dítko užívá. Děkuji, Katka Kracíková.

Toulcův dvůr 10.5.2010

Toulcův dvůr je místo, které rádi navštěvujeme. Vždy je připraven velmi pěkný program, ve kterém si ověříme své znalosti z prvouky v praxi a mnohdy se dozvíme také nějaké nové informace. Tentokrát paní učitelka objednala program s názvem Kouzelný svět stromů, probírali jsme totiž v prvouce rostliny. V učebně jsme si zopakovali znalosti o stromech, a nebylo jich málo a druhou část programu jsme strávili venku v lesíku a sadu. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina zkoumala jiný strom. Jeho listy, kůru, živočichy v okolí stromu a nakonec jsme si měli připravit pohádku o daném stromu. Bylo to prima strávené dopoledne.

Fata Morgana

V závěru měsíce dubna jsme se spolu se čtvrťáky a páťáky vypravili do Trojské botanické zahrady, do Fata Morgany na výstavu výtvorů z plastu. Ani jsme nechtěli věřit, že některé rostliny jsou opravdu z umělé hmoty. Tolik byly podobné rostlinám živým, které jsme mimochodem obdivovali také. Nad hlavami nám poletovali motýli, někteří dokonce usedali na oblečení a hlavy dětí. Využili jsme pěkného počasí a navštívili jsme také venkovní prostory botanické zahrady. Děvčatům se nejvíce líbily tulipány, chlapci se více zajímali o bludiště z tůjí před trojským zámečkem. Byli jsme uchození, ale vycházka se vydařila a moc se nám líbila.

Den Země

Připomenuli jsme si, že tato planeta není jen pro lidstvo, ale že své místo zde mají i rostliny a živočichové, bez kterých bychom se neobešli. Zkoušeli jsme najít vlastní řešení problémů, se kterými se lidstvo potýká v oblasti ekologie. Také jsme si ověřovali své znalosti z naší přírody. Byli jsme celkem úspěšní, i když poznat některé rostliny a živočichy byl pro nás trochu oříšek.

Návštěva knihovny

Na čtvrteční návštěvu, 8.4., si pro nás paní knihovnice připravila téma „Dokonči pohádku“. Úkolem bylo dokončovat podle vlastní fantazie příběhy a pohádky, podle názvu kapitoly odhadovat děj příběhu. Docela se návštěva vyvedla, mnohé děti byly velmi aktivní a mohly by snad i být spisovateli. Návštěvy jsme využili i k vypůjčení si knížek nebo k získání průkazu čtenáře.

Co bylo v březnu ?

Jarní prázdniny nám utekly jako voda a už tu je duben. Ale my jsme toho za březen stihli moc. Některé dívenky se zúčastnily školního kola recitační soutěže (chlapci nechtěli) a postupují do obvodního kola. Na Bratrském hrnku se předvedla skoro celá třída (až na nemocné) s anglickou písničkou a také některá děvčátka zahrála na hudební nástroj a recitovala. S paní učitelkou Pilnáčkovou se žáčci vypravili do ZOO, aby si připravili skici zvířat pro výtvarnou práci ve škole. Moc se jim to povedlo. Využili jsme nabídky Febiofestu a to přímo Juniorfestu a také jsme navštívili filmová představení. Aby toho nebylo málo, tak rovnou dvě představení. Film Zataženo, občas trakaře využijeme v projektovém vyučování ke Dni Země. Ani v dubnu nebudeme ošizeni o mimoškolní akce, tak se už těšíme.

Jarní prázdniny

Milé děti a vážení rodiče, přeji vám pěkné prožití jarní práznin. Po jarních prázdninách nás čeká školní kolo recitační soutěže, dobře se připravte a výprava do ZOO, kde budete kreslit nějaké zvířátko. Ve středu 24.3. proběhne Z bratrského hrnku, kde mnozí z vás budou učinkovat. Moc se na to těším. Buďte na sebe opatrní a po prázdninách nashledanou. Katka Kracíková.

Muzeum Karlova mostu

Ve středu 24.února jsme se skoro celá škola vypravili do muzea Karlova mostu. Na výstavu jsme se těšili a bylo opravdu nač se těšit. Průvodce nás seznámil s budováním Karlova mostu, s historií Juditina mostu, prohlédli jsme si mnoho modelů starých historických budov a nakonec jsme se projeli lodí po Vltavě v okolí Karlova mostu. Všem se nám exkurze moc líbila a rádi bychom si jí ještě někdy zopakovali.

Preventivní program

V polovině února nás navštívili městští strážníci. Povídali jsme si s nimi o bezpečném chování, a to zejmena v době, kdy jsme sami doma, při cestě ze školy, při hrách venku. Ověřili jsme si, že mnohé informace již známe a dodržujeme je, ale přeci jen některé informace byly pro nás nové a byly důležité.

Klementinum 4.2.2010

Tak jsme zase někam vyrazili, tentokrát na výstavu s názvem 60 let na křídlech Albatrosu. Výstava byla věnována nakladatelství Albatros. Prohlédli jsme si velké množství knih, mnohé z nich máme doma v knihovnách a některé jsou dokonce i po našich rodičích. Zajímavé bylo vidět knihy, které známe, i ve starším provedení. Cestou do školy jsme se prošli po Karlově mostě a připomněli jsme si tak podzimní procházku Královskou cestou. Ve škole jsme si pustili ukázku z filmu Lucie, postrach ulice. Mnoho dětských knížek, které jsme viděli na výstavě, bylo zfilmováno tak jako právě Lucie, postrach ulice. Výstava se nám líbila a možná nás inspirovala k častějšímu čtení knížek.

Divadlo K.Hackera 25.1.2010

„Malý výlet do opery“ nás seznámil velmi stručně s tím, co je to opera a poslechli jsme si ukázky nejznámějších českých oper. Děvčatům se pořad líbil a projevila zájem jít se na opravdovou operu podívat do divadla. Chlapci se tvářili neurčitě, ale na operu by do divadla šli také. Snad pro ně tedy tento pořad zklamáním nebyl.

Projektový den

V pondělí 18.1. se uskutečnil v naší škole projektový den „Jak se žije s handicapem“. Vyslechli jsme si poutavé vyprávění p.Skokana o škole a školácích v Africe, nahlédli jsme prostřednictvím krátkého filmu do sdružení Motýlek a Zajíček na koni, které nabízejí pomoc dětem s různými handicapy. Seznámili jsme se s Nadací Divoké husy, pro kterou jsme v hodinách VV vytvářeli obrázky do aukce. Sami jsme si na různých činnostech hravou formou vyzkoušeli, jaké je žít bez zraku nebo bez rukou. V mnohém nás tento projekt obohatil a možná jsme více pochopili ze života postižených.

Planetárium

Ještě v úterý 5.1.2010 jsme navštivili Planetárium – Vesmír kolem nás. Připomněli jsme si, že naše planeta Země není jedinou planetou ve vesmíru. Fotografie všech planet naší Sluneční soustavy se nám velice líbily, mnohé z nás možná ohromily velikosti některých planet, někteří by dokonce podnikli i cestu do vesmíru. A možná i podniknou.

Toulcův dvůr 4.1.2010

Nový rok jsme zahájili návštěvou Toulcova dvora. Téma Teče voda, teče bylo velmi zajímavé a poučné. Dozvěděli jsme, kudy a jak se voda dostane do domácností a co se děje s vodou odpadovou. Vyrobili jsme si úpravnu vody, vodojem a také malý vodotrysk. Teď už víme, jakou cestu musí urazit voda než se dostane do našeho kohoutku. Návštěva Toulcova dvora se vydařila a činnosti nás bavily. A protože nebyla poslední, už se těšíme na další poznávání světa kolem nás.

Nový rok 2010

Milí žáčci a rodiče.

Přeji Vám radostný nový rok. Čeká nás opět kromě učení mnoho zajímavých exkurzí, výletů a procházek a také škola v přírodě. Doufám, že jste si během vánočních prázdnin odpočinuli, pohráli si, a že už se těšíte zase do školy. Já se na vás už moc těším. Užijte si zbyteček volna a v pondělí nashledanou ve škole. Katka Kracíková

Exkurze do ZOO

Naše škola každoročně několikrát během roku navštěvuje pražskou zoologickou zahradu. My jsme se vypravili do ZOO v úterý 10.listopadu. Čekala na nás moc hodná a sympatická lektorka, která nás po zahradě provázela a o všech zvířatech, která jsme míjeli, nám mnoho vyprávěla. Zodpověděla nám všechny naše všetečné otázky. Tentokrát jsme prošli celou spodní část zahrady. Každý z nás obdivoval nějaké jiné zvířátko. Škoda jen, že pavilon goril byl zavřený, ale i tak se nám v zoologické zahradě moc líbilo. Měli jsme také trochu času, abychom si pohráli na prolézačkách, na které jsme se také těšili. Naše příští návštěva ZOO bude s paní učitelkou Pilnáčkovou, výtvarnicí. Budeme se věnovat kresbě zvířat. Po poradě s paní učitelkou bychom chtěli jako třída adoptovat nějaké malé zvířátko, které ještě nemá adoptivní rodiče. Snad nám to vyjde, bylo by to fajn. Už se těšíme na další návštěvu ZOO.

Městská knihovna

V pátek 6.11. jsme si zpestřili hodinu čtení návštěvou městské knihovny Prahy 8. Paní knihovnice pro nás připravila téma pohádky. Dozvěděli jsme se, co dělá pohádku pohádkou, jaké jsou vlastně pohádkové bytosti, vzpomínali jsme, jaké pohádky sami známe. Mohli jsme se po knihovně porozhlédnout, podívat se, jaké zajímavé knížky si můžeme půjčit a někteří z nás měli možnost se do knihovny přihlásit. V prosinci vyrazíme do knihovny znovu, tentokrát na téma české pověsti.

Den stromů

Dokonce i stromy mají svůj svátek. Mezinárodní den stromů, 20.října, jsme si připomněli projektovým dnem. Vyrazili jsme do nedaleké Stromovky, kde jsme zjišťovali, jaké druhy stomů zde rostou. Názvy stromů, které jsme neznali, jsme vyhledávali v encyklopediích podle listů, které jsme cestou nasbírali. Zjišťovali jsme, jaký význam mají stromy pro lidi, živočichy, pro celou planetu. Z vylisovaných listů jsme vytvářeli pěkné koláže, kterými jsme si vyzdobili naší třídu.

Divadlo MINOR

V úterý 20.října jsme zhlédli úžasné představení divadla Minor Pod hladinou ticha. Vánoční příběh neslyšící dívenky Aničky, která touží slyšet jako ostatní lidé okolo ní. Herci používali také znakovou řeč, protože představení je určeno i neslyšícím divákům. Příběh nás všechny zaujal, moc se nám líbil,ale také nás trochu rozesmutněl. Možná jsme si uvědomili, že lidé s nějakým postižením to nemají v životě vůbec lehké.

Královská cesta

Ve čtvrtek 17.9. se naše třída vypravila po stopách českých panovníků v den jejich korunovace. Počasí nám přálo a tak se nám pěkně procházelo Starým Městem a Malou Stranou až na Pražský hrad. Někteří z nás si cestou všímali pěkně zdobených starých domů a jiní hledali domovní znamení. Za Karlovým mostem na Malé Straně jsme si odpočinuli na Kampě na dětském hřišti. Tam se nám taky moc líbilo. Nerudovou ulicí už některé z nás začaly bolet nohy, ale výšlap jsme zvládli. Stálo to za to. Od Pražského hradu byl pěkný rozhled po Praze. Obdivovali jsme Chrám sv.Víta. A taky hradní stráž, která nehnutě stála u vchodů do hradu. Tím naše výprava po stopách českých panovníků skončila. Pak už jsme seběhli po schodech k Vltavě a odjeli zpět do školy. Druhý den jsme si ve škole ve skupinách vytvořili plán Královské cesty. Každý si něco pamatoval a tak někdo něco napsal a jiný zase nakreslil.