Granty

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY – MŠMT

V roce 2015 se podařilo získat v rámci rozvojového programu Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením peníze v hodnotě 12 000,-Kč na audioknihy, tandem desky a písková písmena.

NADAČNÍ FOND ČCE

V roce 2015 byla podpořena naše žádost Nadačním fondem ČCE na vybavení nové učebny v hodnotě 23 800,- Kč.

.

 

HOROLEZECKÁ STĚNA

V rámci rozvojového programu MŠMT se podařilo získat 20 000,– Kč. Tentokrát jsme dostali peníze na pořízení mini horolezecké stěny, která pomáhá všem dětem k rozvoji koordinace pohybu. Stěnu dofinancovala 5ti tisíci Paní Gladišová. Děkujeme. P. Radová, 24. září 2012

HRNČÍŘSKÝ KRUH

V rámci rozvojového programu MŠMT se podařilo získat 25 000,–Kč. 21 000,– je účelově vázáno na hrnčířský kruh, který spolusponzoroval pan Heřman, další 4 000,–Kč budou použity na zakoupení programů pro nápravu poruch učení a kompenzační pomůcky. Kruh jsme hned druhý den zakoupili. Točit budou mít možnost kromě dětí i jejich maminky. P. Radová, 7. listopadu 2010

Rok 2010 byl také úspěšný co se týče grantů. Kulatý stůl zahraničních dárců nám poskytl 300 000,–Kč na zmodernizování školy od počítačové techniky po vybavení tříd i sportovních potřeb na zahradu.

Nadační fond pro podporu církevního školství nám daroval 30 000,–Kč na Projekt: Hrajeme, zpíváme, tvoříme!. P: Radová, 3.5. 2010

Na rok 2009 jsme získali od Nadačního fondu na podporu církevního školství 100 000Kč. Tyto finanční prostředky budou využity především na nákup notebooků, dále sportovních potřeb a supervizi. 25.dubna 2009, P. Radová