Duben ve II.třídě:

Milí rodiče,

po Velikonocích jsme důkladně opakovali a procvičovali získané znalosti. V matematice jsme začali přidávat další příklady na násobení, řešili jsme praktické aplikace, plošné i prostorové úlohy. V českém jazyce jsme se zabývali podstatnými jmény, slovesy, předložkami a spojkami, začali jsme rozlišovat větu jednoduchou a souvětí. V prvouce jsme se zaměřili na rodinu, její členy, jejich zaměstnání a další povinnosti. Povídali jsme si o činnostech, kterým se členové rodiny věnují ve volném čase. Zabývali jsme se také domácími mazlíčky.

16.4. jsme shlédli film „Planeta Česko“, který nám poutavě přiblížil krásy a zajímavosti české přírody.

18.4. při biblické hodině si pan farář Ondřej Kolář povídal s dětmi o  velikonočních symbolech a velikonočních událostech.

Od 20.4. jsme na škole v přírodě spolu s paní asistentkou Zuzanou a vychovatelkou Šárkou pomáhali skřítkům z Žihle vyřešit potíže s cizím skřítkem, se ztracenými drahokamy víly Blatinky a pocuchanými pavučinami skřítka Půďáka. Zažili jsme nejedno překvapení a seznámili jsme se s některými skřítky z Lexikonu ohrožených druhů strašidel V.Klimtové. Pozorovali jsme přitom jarní přírodu (například okolí rybníka včetně rosničky a ropuchy, jiřičky při stavbě hnízda, byliny i kvetoucí stromy), učili jsme se spolupráci a někteří z nás dokázali uháčkovat nesmírně dlouhé „pavučiny“.

Naše vychovatelky Šárka a Eliška připravily odpolední „bojovou hru“, při které tentokrát druháci pomáhali prvňáčkům s náročnými úkoly.

Jako každý rok se konala také olympiáda s následujícími disciplínami: štafetový běh, běh na 60m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, pinkání ping pongového míčku, slalom s fotbalovým míčem a skákání přes švihadlo. Odpoledne se v rámci olympiády odehrávaly zápasy ve vybíjené, fotbalu a v přehazované. Všechny děti se opravdu snažily a naše družstvo ve vybíjené ve druhém poločase dokonce začalo dotahovat vyhrávající třeťáky.

Na ŠvP nechyběl ani karneval nebo táborák. Zařazena byla i noční hra. V den odjezdu jsme celý program završili prohlídkou sklárny v Nižboru.

Po celý týden ŠvP jsme si užívali vlídného jarního počasí i slunečních paprsků, k tomu jsme byli téměř zahlceni dobrým jídlem s dostatkem ovoce.

Volné dny po škole v přírodě byly jistě pro všechny vítaným odpočinkem po namáhavém programu. Po „dvojnásobném“ květnovém oddechu nás čeká finále školního roku s dalším učivem, ale i s ověřováním získaných znalostí a dovedností.

Vaše

Marie Nováková