Duben u prvňáků

Vážení rodiče, milí žáčci,

dle očekávání nás všech nabral školní rok spád a peláší rychle kupředu. Měsíc duben začal Velikonočními prázdninami. Děti si užily Dramatickou výchovu s panem učitelem Danielem i Biblickou hodinu s velikonoční tematikou. Celá škola navštívila společně kino a shlédla velice inspirativní film Planeta Česko.

V druhé polovině dubna jsme se vypravili na Školu v přírodě do Žihle – Poustek. Do žihle slíbil dorazit i náš třídní plyšový kamarád Šimsa, který už několik týdnů odpočíval kdesi v horách. Po příjezdu do objektu na nás místo kamaráda čekal jen dopis, ve kterém jsme se dozvěděli, že na rozdíl od nás Šimsa bloudí kdesi po krásách České republiky. S dalšími dopisy, které se objevovaly na různých místech, přicházely i úkoly, které nám plyšák zadával. Tak jsme pro Šimsu nakreslili přesnou mapu objektu, nasbírali bylinky na čaj proti nachlazení, pozorovali zvířata v okolí, malovali na trička a navrhovali karnevalové masky. Šimsovi jsme o všem psali společné dopisy. Kromě toho se prvňáci trochu učili, hodně sportovali, nakupovali a spolu s nuláčky vyrazili i na odpolední výlet na Rabštejn nad Střelou. V Rabštejně jsme se konečně potkali s naším kamarádem Šimsou. Jak se na Rabštejn na svých krátkých nožkách dostal, je pro děti tak trochu záhada. V batohu ho přece nikdo nenesl… Ale hlavně že je zase s námi a celé putování prožil ve zdraví.

Od září děti udělaly veliký pokrok v samostatnosti. Všechny zvládly tento dlouhý pobyt bez obtíží, aktivně se účastnily všech her a aktivit a užívaly si sportu i nádherného počasí.

Ve školních lavicích žáci tentokrát strávili o poznání méně času, učiva však zvládli i tak dost. V českém jazyce se pilně seznamovali s novými tvary psacích písmen. Naučili se dělit slova na slabiky. Podle počtu slabik slova třídili a rozdělovali na konci řádku. Určovali pořadí slov ve větě. Stále opakujeme, čím věta vždy začíná a jak končí, všechna pravidla dodržet se zatím daří jen občas.

V matematice prvňáci procvičují počítání do dvaceti. K procvičení počítání využíváme různá matematická prostředí, v dubnu jsme se hodně věnovali počítání s mincemi, sčítacím trojúhelníkům s podmínkou, sousedům (několik sousedních čísel musí mít stejný součet), na škole v přírodě jsme zkusili matematickou hru ABAKU. V geometrii jsme obměňovali krychlové stavby překládáním krychlí. Ukázali jsme si rozdíl mezi krychloou stavbou a tělesem.

Témata z prvouky nám nabídla jarní příroda. Poznávali jsme jarní rostlinky, pozorovali a zaznamenávali počasí, povídali si o velikonočních zvycích a tradicích. Několik vyučovacích hodin jsme strávili zkoumáním včel. Některé děti se na téma připravily i doma a donesly do školy krásné encyklopedie.

Pokroky dětí byly zřetelné ve výsledcích čtvrtletních písemných prací z českého jazyka a matematiky.

Ať nám energie vydrží až do června.

Pavla