Duben

Duben byl ve znamení vrcholných příprav na přijímací zkoušky. Všichni se snažili, co mohli. Mimo to jsme probírali číslovky a slovesa, převody jednotek, My room, house and town, lidské tělo a jeho základní ústrojí, sousední státy ČR a situaci v naší republice po 2.světové válce.
6. 4. děti psaly Pythagoriádu, matematickou soutěž na prostorovou představivost a logické uvažování. Některým se velmi pěkně povedla.
16. 4. jsme shlédli nádherný film Planeta Česko. Opravdu bylo na co se dívat.
Na konci měsíce jsme s očekáváním vyjeli na školu v přírodě v Žihli. Náramně jsme si to užili. Sport zabíral ze dne nejvíce času. Nejoblíbenější a nejžádanější bylo hřiště na beach volejbal. Sportovní den tedy dopadl jak nejlépe mohl, neboť všichni byli ve výborné kondici. Cyklisté statečně projížděli blízké i daleké okolí, turisté prochodili lesy kolem, a všichni s radostí zdolávali množství menších i obřích viklanů, rozesetých v místních lesích. Děti si vyrobily krásné kožené náramky a vyzdobily si trička technikou savení. Učení jsme mnoho nedali, ale zato jsme si užili přírody :). Také maškarní bál se vyvedl a noční bojovka nenechala nikoho v posteli. Poslední den jsme si prohlédli sklárnu v Nižboru.
Krásné jarní dny přeje
Jitka N.