Duben

Tento měsíc proběhlo v naší třídě plánované sociometrické šetření jako součást programu primární prevence, realizované lektorkami z KPPP, které bývá zařazeno ve 4. třídě. Bylo zaměřeno na mapování vztahů a třídní atmosféry. Výsledky byly použity pro následný program, zaměřený na posilování pozitivních vztahů ve třídě a prevenci šikany. Mapování vztahů se uskutečnilo formou dotazníkového šetření, kde děti vyjadřovaly své preference vůči spolužákům a svůj názor na dění v třídním kolektivu. S výsledky jsme téměř spokojeni, ještě je co zlepšovat. Bylo to opravdu přínosné.

Před velikonočními svátky jsme opět strávili příjemné dopoledne na velikonoční bohoslužbě v kostele U Jákobova žebříku, doprovázené mnoha našimi oblíbenými písněmi. A pak už s radostí na Velikonoce!

20. 4. jsme v Salesiánském divadle shlédli poslední část hudebního cyklu „Postavme se k hudbě cellem“, kde účinkovalo opět naše oblíbené violoncellové kvarteto Prague Cello Quartet. S úspěchem přednesli skladby z oblasti klasiky, populární hudby i filmu. Děti měly za úkol tentokráte převést do kresby dvoje pocity a představy, které jim daná skladby přináší. Byl to opět úžasný hudební zážitek.

Den nato jsme se vypravili do Toulcova dvora na oslavu Dne Země. Počasí nám moc nepřálo, ale program byl skvělý. Děti měly aktivity u včel, krav, koz, ovcí, u malého rybníčku… Používaly mikroskop, lupu, odpad k recyklaci, sbíraly bobky a jezdili s kolečkem, přemýšlely o náplni svého volného času… ale oběd už volal, a tak jsme museli bohužel Toulcův dvůr opustit. Tentýž den od odpoledne do večera trval náš školní táborák. Tradičně s písněmi, různorodým občerstvením a hrami. A počasí nám přálo!

JN