Družina

Když se našich žáků zeptáte, co se jim nejvíc líbí v Bratrské škole, častá odpověď je: „Družina!“ Díky aktivitě vychovatelů si děti čas strávený ve družině opravdu užívají. Chodí na výlety, výstavy a společně tvoří. Při pěkném počasí tráví většinu času na zahradě, kde je kromě prolézaček, florbalového hřiště i nová velká trampolína a ping pongový stůl. Je možné si půjčovat in line brusle. Nechybí velké pískoviště a dětmi velmi oblíbená houpačka. Děti mohou družinu navštěvovat po celou dobu školní docházky, což není vždy běžné. Z družiny přecházejí podle zájmu na školní kroužky a opět se do ni vracejí.