Dramatická výchova

Chcete objevit, co ve vás je a co můžete dát druhým? Získat nové kamarády, vymýšlet si, hrát si s příběhy, zkusit stát se na chvíli někým jiným a dozvědět se tak něco o sobě a o světě kolem nás? Těší vás učit se prožitkem a rozvíjet svou fantasii, literární, pohybové a komunikační nadání? Budeme pracovat s improvizačními, pohybovými a pantomimickými cvičeními, hrami a etudami, předměty, rekvizitami, literárními texty, s hudbou i výtvarnými technikami. Nahlédneme také do různých možností a způsobů divadelní činnosti.  Daniel Razím