Domácí úkoly pro I.třídu od 9. do 11.5.2017:

Milí rodiče,

znovu naléhavě žádám, abyste mi vše, co můžete, předali do středy 10.5.2017 (přihlášky na ŠvP, tzv.bezinfekčnost /To je Vaše potvrzení, že díte nepřišlo do styku s infekční chorobou./, kapesné, napsané pohledy pro děti a potvrzení lékaře, pokud k němu nejdete až ve středu).

Na týden od 9.5.2017 jste byli zahrnuti seznamem pokynů ke škole v přírodě – další úkoly dostanou děti až na škole v přírodě. (Děti, které na školu v přírodě neodjíždějí, dostanou úkoly ve středu 11.5.2017 na celý týden.)

S pozdravem

Marie Nováková