Den otevřených dveří 7. 2. 2018

Den otevřených dveří bude mít dvě části:

 

  1. Dopolední blok od 8:30 do 12 hodin

V tomto bloku je možné se zúčastnit výuky v jakékoliv třídě, budoucí třídní učitelka Jitka Nehasilová je v současné době třídní učitelkou 5. třídy.

Začátky hodin: 9:10 hodin, 10:20 hodin, 11:15 hodin. Není možné vstupovat do hodin v jiný čas. Provedeme Vás školou.

  1.  Odpolední blok od 14 do 17 hodin

Zde je odkaz na rezervační systém do odpoledních bloků. Rezervace je nutná.

HRAJEME SI NA ŠKOLU!

V odpoledních blocích dojde k setkání s budoucí třídní učitelkou a ředitelkou. Vždy v celou hodinu – ve 14h, v 15h a v 16h si paní učitelka odvede děti do třídy – maximálně 20. Půl hodiny si bude paní učitelka s dětmi povídat, zadávat jednoduché úkoly na pozornost, pravolevou orientaci, grafomotoriku apod. Ve třídě bude v této době přítomna paní psycholožka PhDr. Mesanyová z naší Křesťanské pedagogicko – psychologické poradny. V případě, že by zjistila nějaké výraznější odchylky ve školní zralosti u některého dítěte, ihned se s rodičem dítěte spojí a domluví na dalším postupu.

V této půlhodině se Vám bude v jiné třídě věnovat ředitelka školy a odpovídat na Vaše dotazy.

Poté se připojí i budoucí třídní učitelka Jitka Nehasilová. Dětem se v této půlhodině budeme věnovat již jen volnou činností. V případě, že by dítě nezvládlo odloučení na tak dlouho, bylo by vhodné, aby si po první půlhodině někdo dítě převzal. Paní učitelka Vás seznámí se svými metodami práce a také Vám ráda odpoví na Vaše dotazy.

V případě, že jste se nezúčastnili dopoledního bloku a tím pádem prohlídky školy, bude Vám toto umožněno odpoledne.

S pozdravem a těším se na viděnou Pavlína Radová, ředitelka školy, 13. ledna 2018