D.ú. pro žáky I.třídy na týden od 24. do 25.října 2016:

Vážení rodiče,

výjimečný týden vyžaduje speciální úkoly, snad Vás nezarmoutí a příliš nezatíží.

  Datum Předmět Úkol
Po 24.10.2016

ČJ

Fialový sešit psaní ze strany králíků – dokončit str.29: třetí a čtvrtý, sedmý a osmý řádek. Místo básničky zkuste říkat jen „šikmo – zatoč – dolů“.
Út 25.10.2016

ČJ

Děti, které se učí číst, opět dostanou domů PS Učíme se číst – čtěte prosím s dětmi slova od strany 13 do strany 21. Čteme po jednotlivých hláskách například: T – Á – T  – A, pokud Vám dítě přečte text souvisle nebo po slabikách, nebráníme mu. Nevadí, když text umí zpaměti, protože s přibývajícími písmeny to již nebude možné a děti budou muset použít jinou strategii. Dejte však, prosím, pozor, aby si děti nečetli písmena nebo text předem šeptem! Cvičení čtení můžete proložit vymýšlením slov od nějakého písmene nebo vymýšlením a psaním slov (velkými tiskacími písmeny) z již naučených písmen. Písmena, která jsme probrali, by děti měly poznávat i psát velkými tiskacími písmeny rychle a bez zaváhání. Pokud jim to dělá potíže, procvičujte, prosím, intenzivně každý den alespoň 10 minut. (Jedná se o písmena A,E, I, O, U, Y, Á, É, Í, Ó, Ú, Ů, Ý, T, P, J, B, K, Č.)

Čtenáři budou číst vybranou knížku. I s nimi se věnujte čtení nahlas a vymýšlení a psaní slov velkými tiskacími písmeny.

M

Z matematiky zkuste „jen“ počítání po jedné, možná se děti dopočítají k velkým číslům. Cvičte ale, prosím, počítání po jedné od toho největšího čísla, ke kterému se dostanou, zpět k nule. Tento úkol můžete zkoušet krátce i na vycházce v přírodě nebo jako vyplnění času při cestách dopravními prostředky.

Přeji klidné podzimní prázdniny!

Marie Nováková