Červen s prvňáčky

Milí rodiče, milé děti,

posílám vám letní vzpomínku na poslední měsíc v tomto školním roce. Přestože by se mohlo zdát, že v červnu se už jen opakuje a nic nového se již neučí, zvládly jsme spolu s dětmi hromadu práce a užily si spoustu zábavy. V prvním červnovém týdnu nám Eliška Tomanová ujela s páťáky do Bělče, zkusily jsme si tedy práci ve třídě s Eliškou Pánkovou. Jeden celý den jsme strávily učením ve Stromovce. Děti plnily úkoly, ve kterých musely prokázat znalosti a dovednosti, které získaly v průběhu celého roku. V cíli na všechny čekala ochutnávka letního ovoce a hlavně společné koupání.

11.6. si děti napsaly závěrečnou písemnou práci. Byla sestavena tak, aby děti mohly prokázat schopnost orientovat se v delším textu, vyhledávat klíčové informace a získané vědomosti použít v nových souvislostech. Myslím, že všechny práce zaujala a dokázaly pracovat po celou dobu pozorně a soustředěně.

20.6. jsme v Planetáriu shlédli nový pořad Polaris spolu s ukázkami letní oblohy a poutavým výkladem. Pohádkový příběh nás všechny nadchl. 22.6. jsme se společně setkali na Zahradní slavnosti.

25.6. k nám přišli studenti z Přírodní školy, kteří spolu se svými učiteli připravili pro všechny naše žáčky kurz první pomoci. Děti se dozvěděly mnoho nových teoretických poznatků, zároveň si mnohé vyzkoušely prakticky – vázaly rány, pokoušely se zachránit raněné a nemocné, volaly záchrannou službu.

V úterý 26.6. jsme jeli na výlet spolu s nuláčky. Počasí nám přálo a užili jsme si krásný letní den s hraním, koupáním a zmrzlinou. Kdyby nedošlo k mnohým vosím a včelím bodnutím, výlet by opravdu neměl chybičku. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat Elišce P. a Báře Matouškové za spoluzajištění cateringu.

27.6. jsme se ve třídě zabývali životem, díly a vynálezy Leonarda da Vinci, abychom si naplno užili následnou zajímavou interaktivní výstavu Leonardium v Malostranské besedě.

Kromě výše zmíněných aktivit jsme se celý měsíc zabývali měřením a vážením. Měřili jsme proužkem papíru i provázkovým měřidlem, které jsme si společně vytvořili. Seznámili jsme se s různými druhy vah a ukázali si, k čemu se používají. Zvážili, změřili a do tabulky zapsali všechny děti z naší třídy. Jsem zvědavá, jak všichni přes prázdniny vyrostou..

Několik zajímavých hodin jsme strávili nad poezií. Věnovali jsme se lidovému říkadlu, předvedli si jeho zhudebnění, seznámili se s básněmi Petra Nikla, Robina Krále a Michala Bystrova. Zkoušeli jsme netradiční způsob ilustrování a ve skupinách vytvořili své první kaligramy.

Na samotný závěr školního roku jsme společně zavzpomínali na vše, co jsme za tu dlouhou dobu ve škole prožili. Děti dostaly zasloužená vysvědčení a mohly se rozběhnout na prázdniny.

Všem vám moc děkuji za veškerou podporu a spolupráci, za příjemný a zážitky a zkušenostmi naplněný rok a za důvěru, s kterou jste mi svěřili své děti. Jsou skvělé! Užijte si pohodové, ničím nerušené léto.

 

Pavla