Přípravná třída

Školní rok 2016/2017

Nuláčci vítají březen

06.04.17 | Do března jsme s nuláčky skočili rovnýma nohama a to z lyžařského pobytu na Šumavě. A moc jsme se těšili, že nám první jarní měsíc přinese sluníčko a teplíčko, abychom si mohli více užívat jarní přírodu a trávit čas venku. A počasí, nám předvedlo mnoho svých tváří..od mrazivých plískanic až po příslib budoucího léta. Ale příchod jara […]

více

Nuláčci startují 2. pololetí

06.03.17 | Měsíc únor jsme letos zahájili báječně…prázdninami, nejprve pololetními a hned navazujícími jarními. A než jsme si je užili a pak se po nich ,,srovnali“, byla polovina měsíce za námi a my jsme se začali těšit na týden na Šumavě,kam jsme se chystali koncem února. Před ,,lyžákem“ nás ovšem čekala školní společenská akce- Bratrské plesání. Přípravami na ples, […]

více

Nuláčkové v lednu

12.02.17 | První měsíc letošního roku a zároveň poslední měsíc prvního pololetí je za námi. Dny po vánočních prázdninách byly plné dojmů z vánočních svátků, nadílky, hezkých chvil v kruhu rodiny. Nuláčci si přinesli do školy dárky, které je nejvíc potěšily. Společně jsme si je prohlédli, pohráli si, povyprávěli si vánočních prožitcích, zkrátka jsme si prodloužili sváteční náladu. I […]

více

Předvánoční čas s Nuláčky

08.01.17 | Jeden z nejkouzelnějších a nejočekávanějších měsíců v roce začal a vnesl předvánoční atmosféru i k nuláčkům. Natěšenou  náladu odstartovala tradiční akce naší Bratrské školy – vyrábění adventních věnců s maminkami, tatínky a dalšími členy rodiny. Vyráběli jsme, zdobili, povídali si a i zpívali a poslouchali koledy. A s touto pohodou a vůní jehličí k nám vstoupil Advent. A tak […]

více

Listopadání s nuláčky

07.12.16 | Čas  pomalu žene tento rok do finále a nuláčci už začínají mít předvánoční svrbění, které je nenechá chvilku v klidu. A tak se snažíme naší ,,školní“práci co nejvíce kompenzovat všemožnou fyzickou aktivitou. Počasí je nádherně podzimní a na naší školní zahradě je pořád co dělat…hrajeme si, vyběháme se a vyvztekáme se u fotbálku a florbálku […]

více

Nuláčci v říjnu

09.11.16 | Další měsíc školního roku je za námi. Všichni nuláčci již v Bratrské škole zdomácněli, zvykli si na pravidelný chod  a program přípravné třídy a aktivně se ho účastní. A jsou znatelné první úspěchy. Při ranním ,,povídání s Hugem a Pepi“, kde rozvíjíme komunikační dovednosti, motoriku mluvidel, sluchovou diferenciaci a paměť, schopnost reprodukovat přečtenou pohádku, formulovat […]

více

Září- Nuláčci se zabydlují

06.10.16 | Prázdniny utekly tak rychle, jak to umí právě jen prázdniny a neochotně předaly vládu školnímu roku. A tak začalo září a Bratrská škola opět otevřela svoji všeobjímající náruč a na krásné slavnostní bohoslužbě do ní přijala všechna svá dítka a přivítala i dítka nová. Vedle některých nově příchozích prvňáčků, to byla nuláčkovská holátka. Nuláčci tím zahájili druhý […]

více

Nuláčci uzavírají první školní rok

03.08.16 | Moji milí rodiče a mojí milí žáčci, tento poslední letošní příspěvek píšu později a i když blažená, přesto, s trochou smutníčka v duši. Náš první společný rok v Bratrské škole se překulil hodně rychle a poslední měsíc snad ještě rychleji. Ale o to víc jsme si ho užívali. Vedle sportovních akcí-,, Olympijský den“ v Tróji, […]

více

Školní rok 2015/2016

Startujeme poslední školní měsíc s Nuláčky

06.06.16 | Vážení a milí, ač je to k nevíře, naše lodička se blíží do svého cíle a nás čeká poslední měsíc tohoto školního roku. Uteklo to, co říkáte!? Ale zpátky k měsíci květnu. Jak jsme ho s nuláčky prožili? V květnu jsme zahájili dlouhodobý projekt s názvem ,,Od maminky do světa“. Jak název napovídá, vyprávěli jsme si o […]

více

Aprílový měsíc u Nuláčků

09.05.16 | Duben jsme s Nuláčky zahájili vydařenou ,,Nocí s Andersenem“a ti, kdo se jí zúčastnili, určitě nelitovali. Užili jsme si hezký večer. Dozvěděli jsme se, jak vzniká pohádková kniha a to přímo z úst dvou jejích autorek. Hráli jsme ,,pohádkové hry“- skládali jsme puzzle s pohádkami a bytostmi z pohádek, hádali jsme pohádky schované v písničkách, […]

více

Jaro přichází k Nuláčkům

07.04.16 | Březen nám, zdá se, konečně ukončil zimu a jaro získává převahu. Přinesl víc sluníčka, zeleně, alergických potíží a hlavně pozitivní náladu. Zpočátku března jsme začali sledovat, co se mění v přírodě, mluvili jsme o koloběhu vody v přírodě o jejím významu pro život. Dotkli jsme se ekologických témat, otázek ochrany přírody. Nuláčci mě mile překvapili […]

více

Únor u nuláčků

07.03.16 | Únor jsme v nulté třídě zahájili soubojem s bacily. Dokonce jsem na pár dnů podlehla i já. Díky kolegyním, které mě zastoupily, mohli odolní malíčci pracovat a program nulté třídy nebyl narušen. Za pomoc velice děkuji. Naštěstí se nám podařilo včas bacily přemoci a tak jsme mohli 6.února vyrazit na plánovaný pobyt na Šumavě. Dorazili […]

více

Nuláčci zahajují nový kalendářní rok

14.02.16 | V lednu jsme se sešli v nulté třídě plní dojmů ze svátků vánočních, a také plní očekávání, co přinese rok 2016. První dny byly touto příjemnou atmosférou prodchnuty. Povídali jsme si o prožitcích, přinesli jsme si do školy ukázat některé dárečky, ale nezapomněli jsme při tom i pracovat. Nuláčci jsou již zcela zaběhlí ve všech […]

více

Vánoční pohoda s Nuláčky

07.01.16 | Prosinec u Nuláčků se nesl v duchu intenzivních příprav na vánoční divadelní představení a v  natěšené předvánoční atmosféře. Každé  ráno nás ve škole přivítal rozzářený vánoční stromeček a vůně františku. Společnými silami jsme si vyzdobili naši třídu výtvarnými díly dětí, provoněli ji jehličím ve váze a rozsvítili kouzelná světýlka. Povídali jsme si, jak prožíváme svátky […]

více

Náš první předvánoční čas v Bratrské

07.12.15 | Moji milí, zdá se to být chvilka, co jsme vypluli do nového školního roku a už je tady kouzelná atmosféra blížících se vánočních svátků. A ta na nás dýchne každý den, když vstoupíme do naší vyzdobené školy, provoněné vůní ,,Františku“. Listopad byl krásný a plný barev a často nebývale teplého počasí-. To se nám hodilo […]

více