5. třída

Školní rok 2014/2015

Duben

10.05.15 | Na začátku dubna k nám do školy přiletělo desatero krásných sov a posléze byla slavnostní velikonoční bohoslužba v kostele u Jákobova žebříku, již tradičně s krásnými písněmi dětí, vedenými naší Martou. 13. 4. přišly na besedu příslušnice státní policie, aby děti seznámily s prací policie, tísňovými linkami a jejich zneužíváním, se zásadami osobní bezpečnosti, jak se zachovat při nálezu […]

více

Březen

07.04.15 | Březen nám začal krásnými jarními prázdninami a i počasí snad již bude jarní. Probíráme párové souhlásky a začali jsme násobit a dělit. Zatím jim to jde skvěle, snad to vydrží. Knihožrouti se pomalu množí a délka povídání o knížce prodlužuje J. Děti si vyrobily krásná přáníčka s beránky či ovečkami a nádherné zajíčky či zaječice. 11. […]

více

Únor

09.03.15 | Po krásném vysvědčení nám únor začal pěkně, i když bylo bohužel mnoho dětí nemocných… Zkoušíme spolupráci dětí ve skupinkách, stolky mají seskupené po 4 – 5. Přes ojedinělé počáteční nespokojené projevy to vypadá dobře. Skupinky nám zatím pěkně fungují 🙂 V matematice sčítáme a odčítáme do 100 s přechodem přes základ 10, porovnáváme úsečky a přenášíme je, […]

více

Leden

03.02.15 | Zdravím Vás v končícím Roce koně a v novém Roce ovce. Doufám, že bude aspoň tak dobrý jako předešlý, možná i lepší. Přeji Vám mnoho radosti s Vašimi dětmi a úspěchů na všech frontách, hlavně pak pevné zdraví a veselou mysl. 9. 1. děti ukázaly, jací jsou nadšení zpěváci 🙂 Děkujeme za hojnou účast na naší Rybovce. Také […]

více

Prosinec

04.01.15 | Prosinec, pro mnohé nejkrásnější měsíc ve školním roce, proběhl skoro celý bez sněhu, ale i tak velice slavnostně těšením na Vánoce. Nejprve ve znamení čekání na sv. Mikuláše a krásného anděla, ovšem byli i tací, kteří se těšili hlavně na čerta. Jakmile nastal ten dlouho očekávaný okamžik a za dveřmi se ozval zvoneček, byli všichni moooc […]

více

Listopad

08.12.14 | Začátkem listopadu začali matematici z naší třídy začali počítat Taktik. Je to mezinárodní matematická korespondenční soutěž pro děti od 2. do 9. třídy. Má 4 kola, v každém kole řeší skupina dětí 8 zajímavých úloh, řešení odesílá škola do redakce Taktiku. 1. kolo děti zvládly bez chyby! V hodinách M počítáme do 100 po desítkách, sčítáme […]

více

Říjen

02.11.14 | Říjen v proudu mnoha událostí utekl jako voda. Jako každý začátek měsíce jsme opět hráli na anděly. Dětí, které poznaly svého anděla strážného, bylo víc než minule! Ve třídě vládne až na občasná nedorozumění přátelská atmosféra. Také jsme se fotili na třídní tablo, kde je již i náš nový žáček Adam. Děti opakují početní operace do […]

více

Září

11.09.14 | Všechny vás zdravím v novém školním roce. Děti jsou hodné a mají po prázdninách co vyprávět. Nosí již krásné čtenářské deníky na Knihožrouty. Začali jsme hrát také na Anděly, přináší to mnoho dobrého všem… 4. 9. jsme byli v Muzeu Kampa na výstavě Pohádkový svět Zdeňka Smetany, kde jsme se pokochali obrázky k oblíbeným Večerníčkům. 8. 9. k nám […]

více

Školní rok 2013/2014

Konec škol. roku

07.07.14 | Vážení rodiče, blíží se konec školního roku, a tak je čas ohlédnout se zpět. Myslím, že to byl úspěšný rok. Děti jsou šťastné a veselé, získaly plno nových kamarádů, a to nejen v naší třídě. Zdá se, že se kolektiv dětí hezky utužil, a to hlavně na mnoha akcích třídy i školy. Žádné partičky se […]

více

Květen

03.06.14 | Květen k nám přišel s příslibem voňavé úrody na školních i jiných zahradách, slunce hlásalo brzký příchod léta, prázdnin a blížící se školy v přírodě. A to se také stalo. 23. 5. jsme vyjeli opět do Žihle – Poustek, do malebného kopcovitého kraje, protkaného čistou řekou Střelou, nad níž se táhnou Kozí hřbety a vypíná nejmenší české historické […]

více

Duben

07.05.14 | Ačkoliv je teprve duben, začalo nám květnové teplé počasí. Na Bratrském hrnku 4. 4. v Kostele na lodi v Holešovicích děti zazářily s básničkami, písničkami, hudební produkcí, tanečky i ukázkami sportů. Užily si krásného počasí na lodi a o přestávce i posilovacích strojů na dětském hřišti. Zhudebněné básničky Petra Nikla v 2. části programu se líbily úžasně, děti při […]

více

Březen

13.04.14 | V matematice počítáme stále do 20ti s názorem i bez něj bez přechodu desítky, porovnáváme, luštíme, začali jsme řešit se skřítky složitější slovní úlohy – o x více. Hbité sčítání a odčítání do 10ti dětem usnadní práci. Tvoříme také s housenkami číselné řady (+ x, – x). Děti se měřily, rozpětí je od 119 do 139 cm! Probrali […]

více

Únor

02.03.14 | V únoru se děti po zasloužených pololetních prázdninách vrhly do práce s novou energií a chutí. Naučily se další písmena d, k, š, r, dvojhlásky au, ou, eu. Čtou již dvojslabičná slova s trojhláskovými slabikami a jde jim to docela dobře. Píší do nové již jarní písanky. Učí se nakupovat, na papírové peníze si vyrobily pěkné papírové peněženky. […]

více

1.třída – Olympijský park Letná 2014

19.02.14 |

více

Leden

03.02.14 | Tak toužebně očekávaná zima stále ne a ne přijít…a tak nám nezbývá nic jiného, než si o ní číst, vyprávět a hrát si. A těšit se, až nám na školní zahradu zavítá opožděný kůň sv. Martina… Děti jsou pilné, už toho mnoho znají a dovedou! Rády poslouchají básničky a pohádky, např. od Fr. Kábeleho nebo […]

více