5. třída

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2017/2018

Květen

17.06.18 | Květen nám začal klidně, děti již měly po přijímačkách. Sláva! Několik dětí se dostalo na gymnázia, další na školy s rozšířenou výtvarnou výchovou či matematikou a další na vybrané ZŠ. 3. 5. po 1. svátku jsme měli pokračování   preventivního programu Moje cesta na svět, který pořádá o. p. s. Národní iniciativa pro život. Týkal se […]

více

Duben

04.05.18 | Duben byl ve znamení vrcholných příprav na přijímací zkoušky. Všichni se snažili, co mohli. Mimo to jsme probírali číslovky a slovesa, převody jednotek, My room, house and town, lidské tělo a jeho základní ústrojí, sousední státy ČR a situaci v naší republice po 2.světové válce. 6. 4. děti psaly Pythagoriádu, matematickou soutěž na prostorovou představivost […]

více

Březen

08.04.18 | Březen nám začal velice krásně, a to školními horami. Byli jsme opět na Šumavě na Nových Hutích. Zalyžovali jsme si parádně, jelikož bylo všude plno sněhu, což není v tomto kraji v březnu obvyklé. Na procházkách jsme pozorovali krávy a koně, stavěli smělé stavby ze sněhu, dělali sněhuláky a andělíčky, bobovali. Počasí nám přálo a sluníčko hřálo. […]

více

Únor

12.03.18 | V únoru bylo času na učení méně, neboť byly jarní a pololetní prázdniny. Ale i tak se děti činily. Psaly srovnávací testy Kalibro z ČJ, M, AJ a Přírodovědný základ. Další test byl pouze matematický – Pangea. V březnu bude také matematická soutěž – Klokan. Tak se těšíme na výsledky. Pro velký úspěch proběhla 20. 2. repríza našeho vánočního […]

více

Leden

10.02.18 | Leden ubíhal mílovými kroky v záplavě pololetních písemných prací, testů a příprav na naše Bratrské plesání. Velké díky patří panu učiteli Danielovi, který ve spolupráci s dětmi připravil krásné vystoupení. Tři naše skvělé hudebnice Helča, Viktorka a Verča si i při nemoci nacvičily skladbu na téma  Hry o trůny (violoncello, housle a klávesy). Recitátorka Klárka statečně přednesla […]

více

Prosinec

31.12.17 | Prosinec, asi nejkrásnější měsíc v roce, plný radosti a očekávání, byl v naší škole naplněn ještě čekáním na tradiční Vánoční divadlo. Bylo to dílo J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, bravurně zpracované naším Danielem Razímem. Děti trénovaly pilně, zkoušely v kostele U Jákobova žebříku i ve škole, snažily se, těšily i obávaly, zda to vše zvládnou. […]

více

Listopad

10.12.17 | Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá… Tak se těšíme. Také se snažíme pilně studovat a opakovat, např. slovní druhy, shodu podmětu s přísudkem, ě/je, předpony s/z… počítat obtížnější příklady s většími čísly, se zlomky, umět určit část z celku…poznáváme naše krásné kraje, naše nerostné suroviny, dobu Marie Terezie, s nasazením protahujeme tělo na tyči, laně, švédské bedně, […]

více

Říjen

05.11.17 | V tomto měsíci jsme již plně uchopeni proudem učení a těšíme se, kam nás řeka vědění vysadí. Musíme být připraveni na všechno, a tak je třeba se mnohému naučit. Snažíme se všichni, takže není nic ztraceno. Kromě učení byly děti kreslit v ZOO oblíbená zvířata, a to již naposled… Svátek zvířat jsme oslavili zajímavými referáty o našich […]

více

Září

09.10.17 | Školní rok se nám rozběhl velmi pěkně samými krásnými akcemi. Děti hodné a spokojené. Nejdříve to bylo oblíbené Vyšehraní, tentokráte na téma vynálezy v přírodních vědách – fyzice, chemii, biologii a dalším. Ve víru her a soutěží jsme tam strávili opět krásné dopoledne. Další byl edukativní program Dožínky na Letné, pořádaný pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. […]

více

Školní rok 2016/2017

Červen

30.07.17 | Poslední školní měsíc nám uběhl jako voda. Učení bylo již téměř probráno, a tak nastal čas na další zajímavé akce. Jako každý konec roku proběhlo fotografování tříd i jednotlivců či kamarádů ve skupinkách. Rok od roku jich přibývá! Na školní zahradu k nám zavítal přátelský pes se svým asistentem. Předvedli nám, jak může pes vyvolat úsměv […]

více

Květen

05.06.17 | Květen utekl jako voda. Školní rok se mílovými kroky blíží ke svému konci a s ním i učení, které je již skoro probráno. 2. 5. jsme se vypravili na projekt o. p. s. Zajíček na koni, které pracuje s handicapovanými dětmi pomocí terapeutických jízd na koni, arteterapie, muzikoterapie a pohybové terapie, a které vlastní i kavárnu Ad […]

více

Duben

08.05.17 | Tento měsíc proběhlo v naší třídě plánované sociometrické šetření jako součást programu primární prevence, realizované lektorkami z KPPP, které bývá zařazeno ve 4. třídě. Bylo zaměřeno na mapování vztahů a třídní atmosféry. Výsledky byly použity pro následný program, zaměřený na posilování pozitivních vztahů ve třídě a prevenci šikany. Mapování vztahů se uskutečnilo formou dotazníkového šetření, kde děti […]

více

Březen

09.04.17 | Březen, za kamna vlezem, ale to my ne 🙂 . Máme rádi pohyb a když se něco děje, a to za kamny nejde. Někteří otužilci již vytahují kraťasy, jiní ještě vyčkávají, aby je zima nepřekvapila. A tak to má být. Každý je jiný. To jsme poznali i na festivalu Jeden svět 13. 3. v kině Atlas. […]

více

Únor

09.03.17 |   Únor byl ve znamení sportu :). Bruslení, plavání, tanec, lyžování….. 2. 2. jsme byli bruslit na kluzišti na střeše OC Galerie Harfa ve Vysočanech. Dětem to šlo skvěle, vyzbrojeni helmou si troufly i na odvážnější variace. Děkujeme za posílení družstva jedné statečné mamince!   17. 2. nám začalo plavání, které budeme mít celé toto pololetí. […]

více

Leden

07.02.17 | Leden, měsíc hodný svého jména, byl měsíc plný opakování, písemných prací a čekání na vysvědčení, na pololetní prázdniny a následující jarní prázdniny. Uplynul rychle jako voda. Děti se pilně učily, aby opakování zvládly co nejlépe. Učily se skloňovat podstatná jména rodu středního, počítat s velkými čísly, ve vlastivědě napjatě poslouchaly referáty o zajímavostech naší ČR […]

více