Ročník 2012/2013 – 2016/2017

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2016/2017

Červen u páťáků

31.07.17 | Tak už se to stalo. Po pěti letech nám skončil poslední společný měsíc. I když jsme věděli, že se už po prázdninách nesejdeme v naší třídě, že už společně nic nepodnikneme, přesto nás, asi většinu, loučení poslední školní den zaskočilo. Ale čas je neúsprosný, běží si dál, smutek přebolí a nové začne. A na to […]

více

Květnoví páťáci

04.06.17 | Měsíc květen se nesl zejména ve znamení školy v přírodě. Pro nás páťáky prostředí v Žihli známé a přesto i letos vítané. Společně jsme si pobyt ve škole v přírodě užili, prožili jsme si naposledy společně známé akce, sportovní den, noční stezku odvahy, maškarní, opékání vuřtů, výlety na kolech, válení se v písku na hřišti […]

více

Duben u páťáků

08.05.17 | Duben jsme prožili snad ještě rychleji než předchozí měsíce. Sotva začal, tak najednou skončil. Většinu času jsme strávili ve školních lavicích. V matematice jsme procvičovali desetinná čísla, sčítání a odčítání. Přidali jsme učivo se zlomky, zpočátku jsme opakovali to, co už známe a naučili jsme se sčítat a odčítat zlomky se stejným jmenovatelem. V českém […]

více

Březen v páté třídě

09.04.17 | Ani v březnu jsme ve škole nelenili. Téměř polovina žáčků se pilně připravovala na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, ale ani ostatní žáčci nezaháleli. V českém jazyku jsme se blíže seznámili se zájmeny a číslovkami, v matematice jsme docela lehce zvládli desetinná čísla. V přírodovědě jsme si zopakovali, co již známe o rostlinách a živočiších […]

více

Páťáci v únoru

06.03.17 | Únor uplynul jako voda a nesl se v duchu příprav na Bratrské plesání a na hory. Měsíc začal jednodenními pololetními prázdninami a hned na ně navázaly prázdniny jarní. V týdnu po prázdninách nás čekalo Bratrské plesání, dříve Páťácký ples. My páťáci jsme měli připraveno malé představení o naší třídě a tak jsme ještě zkoušeli a […]

více

Páťáci v lednu

09.02.17 | A máme tady leden, měsíc, kdy končí první pololetí. Proběhly pololetní písemné práce, shrnutí probraného učiva, aktivity nebo pasivity žáků.  Přibylo nám nové učivo – přídavná jména a dělení dvojciferným dělitelem. V přírodovědě jsme se naučili něco málo o pohybech Země a Měsíce, proč se střídá noc a den, roční období, co je to gravitace. […]

více

Prosinec v páté třídě

02.01.17 | Prosinec se nesl v očekávání vánočního divadla a Vánoc. Celý prosinec jsme intenzivně nacvičovali vánoční divadlo a naše píle se vyplatila. Divadlo, vyvrcholení konce každého roku, času předvánočního ve škole, bylo opět užásné. Všechny děti podaly neuvěřitelné výkony, patří jim velké poděkování. Stejně tak velké díky patří i Danielovi Razímovi, který děti vedl a zkoušel […]

více

Listopadoví páťáci

05.12.16 | Tak už nám skončil listopad. Uplynul snad rychleji než teče voda v řece. Konečně jsme se začali učit něco nového, vždyť toho opakování z češtiny a z matematiky už bylo dost. Vysvětlili jsme si psaní předpon s-, z- a předložek s, z. Docela nám to jde. Trochu horší jsou pravidla psaní přípon -ný, -ní, ale […]

více

Říjen u páťáků

10.11.16 | I v říjnu jsme stále opakovali učivo loňského roku. Něco málo nového jsme přidali, ale většinou jsme opakováním zjišťovali, co jsme zapomněli. Ale toho zapomenutého je jen málo. Nové učivo nás čeká nyní v listopadu, ale zvládneme ho určitě bez vetších potíží. Začátkem října jsme se vypravili do Stanice mladých přírodovědců na Smíchově. Připomněli jsme […]

více

Září v 5. třídě

10.10.16 | Září je nenávratně pryč a my si pomalu budeme odpočítávat společný čas, který nám ještě zbývá. Tak ať si ho užíváme, nejen učením. Každoročně je v naší škole září věnováno procházkám Prahou, poznávání historie našeho hlavního města. Jako prvňáčci jsme prozkoumávali historii Královské obory. Ve druhé a třetí třídě jsme prošli královskou cestu. Tajemství Vyšehradu […]

více

Začátek školního roku v páté třídě

04.09.16 | Milí rodiče, milé děti, tak už nám opět začal nový školní rok, pro nás poslední v Bratrské škole. Těší mě, že jsme se po prázdninách sešli všichni ve zdraví ve školních lavicích. Pro mnohé bude letošní školní rok náročnější, čeká vás příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a nakonec samotné přijímací zkoušky. Věřím, že […]

více

Školní rok 2015/2016

Červen ve čtvrté třídě

10.07.16 | Na začátku června jsme si říkali, jak nám ten školní rok rychle utekl. Ale červen se nějak zasekl a vlekl se a ne a ne být u konce. Do poloviny měsíce jsme se ještě naplno věnovali učení, opakovali jsme, co jsme mohli a psali závěrečné testíky. Většinou pro mnohé všechno dobře dopadlo a mohli jsme […]

více

Květen u čtvrťáků

07.06.16 | I během května jsme si užili zajímavé akce. V kině Světozor jsme shlédli velmi pěkný a zajímavý dokumentární film Příběh lesa. Film se nám moc líbil, připomněli jsme si, že bez živé přírody by byl svět velmi chudý. Do školy zavítal pan Kříž – Stromy a život s tvořivou dílnou pro děti. Nejprve jsme si […]

více

Duben ve čtvrté třídě

08.05.16 | Tak se nám ten školní rok rychle blíží ke konci. Duben nám odstartoval Nocí s Andersenem, která se konala 1. dubna. Jako každý rok k nám do školy zavítala zajímavá osobnost, tentokrát autorka knížky Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka spisovatelka Pavla Soletka Krátká a ilustrátorka Marie Štorková. Letošní Noc s Andersenem se nesla v duchu […]

více

Březen ve čtvrté třídě

07.04.16 | Březen utekl rychleji než předchozí měsíce. Snad díky jarním a velikonočním prázdninám. Ty jsme si všichni užili dosytosti. Stejně jako mnoho našich vrstevníků i my jsme se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Někdo byl více úspěšný, někomu úlohy přišli příliš těžké. Všechny úlohy jsme si po skončení soutěže vysvětlili a nakonec jsme zjistili, že […]

více