2. třída

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2017/2018

Červen ve II.třídě

29.06.18 | Milí rodiče, v červnu jsme v českém jazyce k probranému učivu přidali poznávání souvětí a znalost podstatných jmen, sloves, předložek a spojek. V matematice jsme k procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení využívali ve větší míře různé praktické aplikace, vytvářeli jsme si představu o síti krychle, pracovali jsme s čtvercovou sítí i s parketami. V […]

více

Květen ve II.třídě

02.06.18 | Milí rodiče, v květnu jsme po škole v přírodě nejdříve pořádně odpočívali při dnech volna. 11.5. jsme si spolu s Vámi užili táborák. V dalších školních dnech nás čekalo především procvičování učiva. V českém jazyce jsme opakovali správné psaní velkých písmen (na začátku vět, ve jménech i názvech), měkkých a tvrdých skupin, souhlásek, které jinak […]

více

Duben ve II.třídě:

02.05.18 | Milí rodiče, po Velikonocích jsme důkladně opakovali a procvičovali získané znalosti. V matematice jsme začali přidávat další příklady na násobení, řešili jsme praktické aplikace, plošné i prostorové úlohy. V českém jazyce jsme se zabývali podstatnými jmény, slovesy, předložkami a spojkami, začali jsme rozlišovat větu jednoduchou a souvětí. V prvouce jsme se zaměřili na rodinu, její […]

více

Březen ve II.třídě

04.04.18 | Milí rodiče, březnové slunce letos studilo od nohou a nejlépe snad bylo opravdu za kamny. Řada odvážlivců z naší třídy se však zimy nezalekla, takže nakonec 13 dětí odjelo na Šumavu lyžovat. Od prvního dne bylo jasné, že děti jsou větší a samostatnější. Dobře zvládly cestu, ubytování, jízdu na vleku i samotné lyžování. Pochvalovaly si […]

více

Únor ve II.třídě

01.03.18 | Milí rodiče, první únorový den nám začalo plavání a další hodina následovala 22.2.; děti se vody nebojí, plavou s chutí, jen jsou po plavání trochu unavené. Dívky by po plavání při úpravě vlasů potřebovaly hřebeny, zkuste na ně nezapomínat. Kromě přestávky v době hor a velikonočních prázdnin, by plavání mělo pokračovat každý týden ve čtvrtek […]

více

II.třída v Náprstkově muzeu

06.02.18 |

více

Leden ve II.třídě

02.02.18 | Milí rodiče, doufám, že máte všichni radost z pololetních výsledků Vašich ratolestí. Dobrou náladu může přidat i hodina světla, která už se na Hromnice projevuje. Naši třídu 4.ledna potěšila Juliina maminka zajištěním programu v Peléově vile. Odborně nás provedla výstavou Daisy Mrázkové a nadšené děti motivovala k vymyšlení a vytvoření vlastních knížek. Na fotografiích, které […]

více

Knihy II.třídy – inspirace Daisy Mrázkovou

31.01.18 | Výstava Daisy Mrázkové nás bavila a pohltila. Vytvořili jsme vlastní knihy. Můžete se s nimi potěšit i Vy. Až budeme větší a budeme umět pravopis, určitě se zasmějeme chybám, které jsme udělali. Mamince naší spolužačky July děkujeme za krásný zážitek a inspiraci. Marie Nováková

více

Bruslení II.tř. se III.tř.

15.01.18 |

více

Bruslení II. a III.třída

05.01.18 |

více

II.třída na výstavě Daisy Mrázkové

04.01.18 |

více

Prosinec ve II.třídě

30.12.17 | Milí rodiče, první prosincový den jsme spolu s Vámi provoněli celou školu chvojím při vyrábění věnců. V Adventu jsme si s dětmi ve II.třídě vyprávěli o událostech spojených s Ježíšovým narozením. Naším adventním kalendářem byl Betlém, ve kterém postupně přibývaly papírové figurky. V závěru listopadu a během prosince se nám podařilo uskutečnit trojstranné rozhovory. Spolu […]

více

Listopad ve II.třídě

02.12.17 | Milí rodiče, podzim na strakaté kobyle mizí v nenávratnu a my už s dětmi chodíme cvičit do tělocvičny. Děti z tělocvičny mohou jít na oběd a když to potřebujete, tak mohou jet přímo do školy. Můžete si je vyzvednout i před tělocvičnou a to ve 12:55. Pokud to nestihnete, najdete nás na cestě do školní […]

více

Říjen ve II.třídě

06.11.17 | Milí rodiče, barvy listí zrcadlí odlesky letního slunce a podzim je nezadržitelně tady. Vaše pilné děti toho 2.měsíc ve II.třídě stihly opět spoustu. Při návštěvě v ZOO jsme se věnovali výrobě sloního papíru, který teď čeká na další zpracování. 13.října jsme si všichni užili táborák. 19. října si děti při biblické hodině povídaly s panem […]

více

Září ve II.třídě

09.10.17 |   Milí rodiče! Zdá se, že nevěsta blesků zvážněla podzimem a kniha dešťů se maličko pootevřela, jen křik žluvy jsem zatím nezaslechla, zato škola se v září naplnila křikem dětí. Snad se děti z naší třídy budou jednou s potěšením vracet k básnickým obrazům, se kterými se seznámily ve škole. I ve druhé třídě procvičujeme čtení a ukazujeme si, […]

více