Stalo se

Školní rok 209/2010

Muzeum J. A. Komenského

05.06.10 | Výstava o životě a díle J. A. Komenského. Výstava byla velice odborně koncipována. Děti si mohly prohlédnout mj. staré knihy, učebnice a vysvědčení. Vyzkoušely si sedět ve starých dřevěných lavicích a psát perem a tuší.

více

Výlet do Stromovky

05.06.10 | Procházkou jsme prošli část parku a hodně si děti užily hřiště a prolézačky, kterých tam bylo dost při cestě.

více

Májové tanečky

05.06.10 | Děti s paní vychovatelkou Martou a za pomoci praktikantky protančily sadu některých tanců, učily se a opakovaly co se už naučily z předchozích tanců.

více

Výlet, Thomayerovy sady

05.06.10 | S dětmi jsme se vydali tramvají na Palmovku a poté jsme šli pěšky až do Thomayerových sadu, kde jsme prošli školní naučnou stezku. Hledali jsme i poklad. Počasí nám přálo.

více

Hra o poklad

05.06.10 | Vzhledem k tomu, že počasí nám nepřálo, tak se hrálo v hale školy. I tak hra neztratila na energii a zapálení dětí. Ceny byli pro všechny a tak všechny děti i z poraženého týmu měly radost.

více

Výlet do stanice přírodovědců

05.06.10 | Navštívili jsme společně stanici přírodovědců, kde jsme mohli vidět „utajenou zoo“. Chovají se tam různé druhy zvířat – klokani, poníci…

více

Turnaj v ping pongu

05.06.10 | Turnaj vyhrál Ondřej Neužil z páté třídy v horkém počasí. Hra probíhala venku.

více

Turnaj ve vybíjené

05.06.10 |

více