Aktuality

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2017/2018

Červen ve třetí třídě

20.07.18 | Poslední měsíc školního roku je za námi, pojďme se podívat, co nám všechno přinesl. Hned na začátku jsme se zúčastnili jednoho představení v rámci cyklu Hurá do opery, kde nám byly předvedeny opery Carmen a Faust. Stručnost, jasnost a poutavé provedení slouží ke snazšímu zpřístupnění opery dětem. Zajímavé kostýmy a dobře pochopitelné texty udržují diváckou […]

více

Červnové loučení s nuláčky

07.07.18 | Zdá se to být nedávno, co noví nuláčci vcházeli trochu vykuleně do Bratrské školy. Byl to pro ně velký krok, vstupovali do opravdové školy i když zatím jen do přípravné třídy. Ale počáteční nejistota rychle opadla, nuláčci v Bratrské škole zdomácněli, našli si nové kamarády a zvykli si na způsob práce v přípravce. Stali se […]

více

Červen s prvňáčky

04.07.18 | Milí rodiče, milé děti, posílám vám letní vzpomínku na poslední měsíc v tomto školním roce. Přestože by se mohlo zdát, že v červnu se už jen opakuje a nic nového se již neučí, zvládly jsme spolu s dětmi hromadu práce a užily si spoustu zábavy. V prvním červnovém týdnu nám Eliška Tomanová ujela s páťáky do Bělče, zkusily jsme si […]

více

Červen ve II.třídě

29.06.18 | Milí rodiče, v červnu jsme v českém jazyce k probranému učivu přidali poznávání souvětí a znalost podstatných jmen, sloves, předložek a spojek. V matematice jsme k procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení využívali ve větší míře různé praktické aplikace, vytvářeli jsme si představu o síti krychle, pracovali jsme s čtvercovou sítí i s parketami. V […]

více

Květen ve třetí třídě

10.06.18 | Začátek měsíce května nám zpříjemnily svátky. Někteří trávili volno mimo Prahu a do školy jsme se vrátili krásně odpočatí. Čtenářské deníky, které každý měsíc odevzdáváme, nás učí vytrvalosti. Pomocí přečtených knih se navzájem obohacujeme o čtenářské zážitky a vzájemně se motivujeme ke čtení. Také se stále učíme pohlížet na literaturu z různých pohledů. Opravdu vydařené […]

více

Květnoví prvňáci

07.06.18 | Milí rodiče, květen nás přivítal nezvykle horkým počasím. Po téměř letním pobytu na škole v přírodě se nám jen těžko vracelo do školních lavic. Přesto naši šikovní prvňáci spoustu práce zvládli a s koncem tohoto měsíce splnili téměř vše, co požaduje náš vzdělávací plán. Zopakovali jsme čtení i psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, […]

více

Letní květen u nuláčků

07.06.18 | Tak jako konec dubna popřel druhou část pranostiky ,,ještě tam budem“, tak i vstup do května byl vstupem do nefalšovaného léta, navíc zpříjemněný dvěma prodlouženými víkendy. To byl sice prima relax, ale v nuláčcích odstartoval taktéž nefalšované ,,prázdninové vyladění“ a návrat do ,,ještě je škola“ s krásně opálenými tvářemi a prázdninově otlučenými koleny, byl dost obtížný. Ale […]

více

Pozvánka na Zahradní slavnost 2018

07.06.18 | Pozvánka na Zahradní slavnost

více

Květen ve II.třídě

02.06.18 | Milí rodiče, v květnu jsme po škole v přírodě nejdříve pořádně odpočívali při dnech volna. 11.5. jsme si spolu s Vámi užili táborák. V dalších školních dnech nás čekalo především procvičování učiva. V českém jazyce jsme opakovali správné psaní velkých písmen (na začátku vět, ve jménech i názvech), měkkých a tvrdých skupin, souhlásek, které jinak […]

více

Duben u prvňáků

08.05.18 | Vážení rodiče, milí žáčci, dle očekávání nás všech nabral školní rok spád a peláší rychle kupředu. Měsíc duben začal Velikonočními prázdninami. Děti si užily Dramatickou výchovu s panem učitelem Danielem i Biblickou hodinu s velikonoční tematikou. Celá škola navštívila společně kino a shlédla velice inspirativní film Planeta Česko. V druhé polovině dubna jsme se vypravili na Školu v přírodě […]

více

Apríl u nuláčků

05.05.18 | ,,Duben- ještě tam budem“…aneb:  počasí nám předvádí širokou škálu svého umění, od mrazíků po téměř letní čas, prostě apríl. A ani tento rok si počasí neudělalo ostudu. Duben jsme v nuláčku zahájili intenzivní zkouškou toho, co jsme se v tomto roce naučili. Hned po Velikonocích nás čekaly ,,Zápisy do 1. třídy.“ Atmosféra byla trochu napjatá, […]

více

Duben ve třetí třídě

04.05.18 | Duben byl pro naši třídu stejně nabitý, jako všechny předcházející měsíce. Pomalu začalo být venku krásně a pobyty na zahradě se prodloužily. Můžeme trávit čas o přestávce i v družině mimo budovu a to se pak výborně zlepšujeme v pohybových dovednostech. Na začátku dubna jsme měli ve třídě preventivní program o bezpečnosti na silnici, proběhla […]

více

TÁBORÁK 11.5.2018

04.05.18 | Srdečně zveme všechny rodiče i ostatní příznivce Bratrské školy na posezení kolem ohně. Buřtíky a další věci na opékání na ohni si přineste sami! Nebudou chybět vafle, grilované maso, klobásy a nápoje, které Vám budeme prodávat.  Výtěžek z prodeje půjde opět do Dětského fondu.V letošním školním roce jsme díky fondu mohli podpořit pobyt žáků na horách […]

více

ŘEDITELSKÉ VOLNO

04.05.18 | V pondělí 7.5. 2018 je ředitelské volno!!!! Škola bude zavřena.

více

Duben ve II.třídě:

02.05.18 | Milí rodiče, po Velikonocích jsme důkladně opakovali a procvičovali získané znalosti. V matematice jsme začali přidávat další příklady na násobení, řešili jsme praktické aplikace, plošné i prostorové úlohy. V českém jazyce jsme se zabývali podstatnými jmény, slovesy, předložkami a spojkami, začali jsme rozlišovat větu jednoduchou a souvětí. V prvouce jsme se zaměřili na rodinu, její […]

více