Březnové vítání jara s nuláčky

Březen jsme přivítali horečnými přípravami na hory a nutno říct, že se nám hory opravdu vydařily! Nuláčci byli jedním z nej…lyžařských družstev. Krásně jsme se všichni rozlyžovali, užili si hezké počasí, naučili se nové lyžařské dovednosti- obloučky, skákání na můstku a především byli všichni nuláčci moc poslušní, dodržovali domluvená pravidla. Bylo moc prima, že s námi lyžovala naše paní doktorka Šárka, která nám přinesla nové tréninkové nápady a tak nás lyžování opravdu bavilo. Ovoce jsme sklidili při závěrečných závodech ve slalomu, kde byli nuláčci velmi úspěšní. Hory byly prostě fajn, užili jsme si i odpolední ,,sněhohrátky a bobování a všichni jsme přijeli zdraví a nadšení.

A jaro postupně přebíralo vládu a my jsme začali pozorovat změny v přírodě. Povídali jsme si o počasí, o tání sněhu a povodních, o koloběhu vody v přírodě o tom, kdo a jak předpovídá počasí. Nuláčci, kteří byli na horách a navštívili tam meteorologickou stanici, vyprávěli svým kamarádům, co se tam dozvěděli a co viděli.

A před námi byla recitační soutěž. Nejdříve se všichni nuláčci naučili básně, které jsme si předvedly ve třídním kole soutěže. Nejlepší recitátoři pak přednesli své básně ve školním kole, ze kterého nakonec postoupila jedna reprezentantka nuláčků do dalšího kola. A to byl bezpochyby úspěch. A mě potěšilo, že si recitaci všichni  nuláčci zkusili.

A přiblížil se den jarní rovnodennosti, téma o kerém jsme si moc hezky popovídali, děti zajímalo a zopakovali jsme si při něm i názvy měsíců v roce, roční období a jejich typické znaky.

A byla tu oblíbená návštěva Zoo a výtvarničení. To byla velmi zdařilá akce a děti nakreslili moc hezké a výstižné obrázky zvířat, které ještě ve škole doplnily o prostředí, ve kterém zvířátka žijí.

A byla tu oblíbená každoroční akce ,,Noc s Andersenem”a letos nám přislíbila účast spisovatelka a ilustrátorka dětských knih Šárka Váchová. Její přednáška a ukázka loutek, které navrhuje a vytváří pro animované pohádky, byla velmi zajímavá a shlédli jsme některé pohádky a krátké filmy, které nám přiblížily mravenčí práci animátorů. Beseda byla velmi hezká a děti měly spoustu dotazů. Po dobré večeři jsme plnily zábavné úkoly, zpívali jsme a nakonec jsme se vydali na dobrodružnou cestu do sklepa, kde děti poznávaly a musely si zapamatovat různé dětské knihy. Večer jsme uzavřeli čtením pohádky, pěkně zachumlaní ve spacácích. Ráno nás probudilo sluníčko, posnídali jsme dobroty, které nám připravily maminky a i někteří tatínkové a pak už jsme se rozešli na víkend domů.

A po neděli už nás čekali předvelikonoční přípravy. Zaseli jsme si pšenici a vyzdobili hezká papírová velikonoční vajíčka. Povídali jsme si a četli o Velikonocích, o velikonočních tradicích a zvycích. Užili jsme si krásnou velikonoční bohoslužbu, kde jsme si také společně zazpívali.

A byly tu velikonoční svátky a s nimi příjemné volné dny, které nás nabily  na nadcházející zápisy do 1.třídy, na které jsme se celý měsíc a vlastně celý rok poctivě připravovali. A já věřím, že naše snaha přinese užitek.

Děkuji všem za spolupráci a podporu a přeji krásné jaro. Vaše Dáša