Březen, za kamna vlezem

Toto lidové rčení se doslova naplnilo. Zažili jsme krásně lákavé jarní dny, které nás oblékli téměř do letního oblečení a vzápětí jsme si vrátili zimníky. I na učení a akce třídy byl březen velmi pestrý. Březen jsme přivítali na Šumavě. Tam jsme se o sobě naučili opravdu hodně. Pobyt posílil vztahy mezi dětmi. Byla jsem moc ráda, že si děti vzaly za své starat se o svoje věci a také uklízet. I když máme ve třídě stále neudané oblečení z hor, děti zvládly pobyt skvěle. Březen je také poslední měsíc, kdy platí permanentka do ZOO. Návštěvy jsme měli se třídou dvě – lektor prováděl děti oddělením savců a následující týden jsme si šli užít pavilóny Indonéské džungle, lední medvědy, hrochy a Afriku. Austrálii jsme nestihli, nevadí, příště. Kromě ZOO jsme navštívili Národopisné muzeum v Kinského zahradě. Kromě prohlídky muzea a vyrábění jsme si povídali o velikonočních tradicích. Byla jsem hrdá na děti, kolik toho věděly. Posledním dnem v roce jsme udělali nádhernou, tvořivou tečku za měsícem březnem. Konala se v celé republice Noc s Andersenem a my u toho již tradičně museli být. Vloni jsem potkala přesně den po Noci s Andersenem paní spisovatelku Ivonu Březinovou a domluvila se, že následující rok zajede do Bratrské školy. Slovo splnila a my jsme zažili zajímavou besedu na téma: „Jak si splnit dětský sen“. Ještě před besedou se na dvě hodiny naše třída stala tvůrčí dílnou komiksů. Děti se rozdělily do pěti skupin a za podpory osmi rodičů vymýšlely a tvořily vlastní komiksy. V úterý během výtvarné výchovy se díla dokončila, v pátek vystavila. Neváhejte a choďte je obdivovat k nám do třídy. Pomáhajícím rodičům patří obrovský dík, dalším maminkám za napečené koláče i jidáše a nechyběla ani italská panna cotta a palačinky. V pondělí děti vše dojedly.

Kromě všech těchto zážitků jsme hodně poskočili v učení. Máme za sebou násobilku včetně dělení do 4, učíme se řešit slovní úlohy. V českém jazyce jsme se věnovali vlastním jménům, slovním druhům – je to velmi těžké, v dalších letech se k tomuto učivo budou děti pravidelně vracet. Učíme se poznávat podstatná a přídavná jména, slovesa, číslovky, spojky, předložky a citoslovce. Také jsme se věnovali párovým souhláskám na konci slov, viz školní sešit. Toto učivo už se bude brát jako probrané, je třeba se naučit odůvodňovat proč se píše třeba H a ne CH. Děti to baví, to je nejdůležitější.

Zvu Vás srdečně na bohoslužbu, která se bude konat ve středu 12. dubna od 9 hodin U Jákobova žebříku. Přijďte nás podpořit svým zpěvem, modlitbou…. Pavlína Radová