Březen ve třetí třídě

První březnovou akcí byl školní výjezd na hory. Většina třeťáků už se na lyžích cítí jistě, tak si lyžování opravdu užívali. Díky letošní štědré zimě bylo dostatek příležitostí pro bobování, koulování, stavění staveb ze sněhu a mnoho dalšího. Skutečně zajímavá byla i procházka na meteorologickou stanici. Některé děti překonávaly samy sebe při běžkařském výletě. Večery jsme si užívali celá škola společně s kytarou a písničkami. Během bohatého programu zbyl čas i na učení a různé hry. Děti byly na horách nejvíce nadšené z množství sněhu, snad budeme mít příští rok stejné štěstí.
Po návratu z hor nás čekaly srovnávací testy Kalibro. Ve třídě jsme si vyzkoušeli jeden test vzorový a ukázali jsme si různá úskalí při vypracování tohoto typu testů. Těšíme se na výsledky, které budou až za více než měsíc. Přestože to byla první zkušenost s těmito testy, věříme, že se vynaložené úsilí ukáže.
Mezi další aktivity v březnu patřila Noc s Andersenem. Naši školu poctila návštěvou autorka dětských knih Šárka Váchová. Vyprávěla nejen o práci spisovatele, ale i klasických animátorů a vysvětlila, jakým způsobem probíhá celá práce od napsání knihy až ke vzniku animovaného filmu pro děti. Překvapilo nás, kolik času a práce všechno zabere. Nakonec nám podepsala knížky a mohli jsme si prohlédnout klasickou loutku. Škoda, že nebylo více času, ale podařilo se nám vytvořit myšlenkovou mapu, ve které jsme získané vědomosti uplatnili. Prohlédnout si ji můžete vzadu na tabuli v naší třídě.
Během března jsme ještě stihli navštívit v Zoo naučný program Ohrožené druhy živočichů. Průvodce, který k nám mluvil dával dostatek prostoru na četné dotazy dětí. Navíc s námi byl i rodilý mluvčí, tak probíhala konverzace i v anglickém jazyce, stejně tak jako několik krátkých zastávek a her v angličtině. Že si děti z programu mnoho odnesly jsme si ověřili v testu po několika dnech, který dopadl opravdu úspěšně.
Do konce měsíce jsme zvládli ještě navštívit kino v rámci festivalu Jeden svět a školní kolo recitační soutěže. Do kola na Praze 7 postoupily dále Lucka Syrovátková a Sophie Urbanová. Obě dívky měly dobře vybrané texty a ještě toho mnoho před obvodním kolem vypilovaly. Přesto se nepodařilo děvčatům postoupit dále. To ovšem vůbec nevadilo, bude jistě příležitost zkusit to zase příští rok. Důležité není vyhrát, ale zúčastnit se. A to jsme jistě splnili výborně!