Apríl s Nuláčky

Do prvního dubnového dne jsme se s nuláčky probudili společně. A probuzení to bylo příjemné, protože bylo v naší škole, po ,,Noci s Andersenem“a ta se velmi vydařila. Po dobré snídani- za tu patří dík vám, rodičům-jsme si odjeli užít víkend se svými rodinami. Duben neboli apríl dělal opravdu čest svému jménu, protože počasí bylo doslova aprílové, dvacetistupňové výkyvy teplot nebyly nic neobvyklého. Ale i přesto se jaro v přírodě prosazovalo čím dál víc. A tak bylo pro nás potěšením pozorovat, jak ze zpočátku nesmělých pupenců na stromech raší lístečky a postupně jsou stromy i keře krásně zeleně košaté a začínají kvést. A probouzení přírody nám všem dodávalo dobrou náladu a energii, jak do práce, tak do ,,skotačení“ a sportování na naší báječné zahradě.

Tomuto jarnímu rozpuku přírody jsme se věnovali při projektovém dni ,,Semínko“. Každý nuláček si vybral z nabídky činností a pak se skupinkou dětí z ostatních tříd a pod taktovkou pedagoga pracoval, objevoval, dělal pokusy nebo tvořil. Nabídka byla široká- od sázení květin přes pokusy se semínky, ,,kuchtění“ oříškových a semínkových dobrot, dramatické hry, tvoření keramických květinových misek a grafických obrázků, skládání jarních songů až k jarním sportovním hrám. Počasí toho dne nám úplně nepřálo, ale my jsme si svoji jarní náladu nenechali zkazit a projektový den jsme si báječně užili.

A než jsme se nadáli, byly tu Velikonoce, prostor k povídání, výtvarnému projevu a ke zpívání. Vyprávěli jsme si o velikonočních svátcích, zvycích, ve třídě jsme si udělali velikonočně-jarní výzdobu. A chystali jsme se na Velikonoční bohoslužbu U Jákobova žebříku , slavnostní a povznášející chvíle, které posilují soudržnost a typickou vlídnou a všeobjímající atmosféru naší Bratrské školy. Velikonoce jsme si užili v kruhu rodin a po velikonočních prázdninách jsme se ocitli již v druhé polovině měsíce dubna.

Pro nás nuláčky byl týden po velikonočních prázdninách vypjatý. Byly tady dlouho očekávané ,,Zápisy do první třídy“ a vlastně i do přípravné třídy. A protože vstup do první třídy je pro nuláčky velkým a důležitým krokem a významným mezníkem v jejich životě, doprovázela zápisy slavnostní atmosféra, ale také  nervozita. My, zapisující pedagogové, jsme se sice snažili malé studenty uklidnit, ale k první životní zkoušce zkrátka trocha napětí patří. Nakonec jsme zápisy všichni zvládli a můžeme se těšit na nový školní rok a ten se velmi rychle blíží.

Zápisové napětí jsme příjemně odhodili při jarním táboráku. A počasí nám tentokrát vyšlo vstříc a dopřálo nám teplé a slunečné odpoledne. Tomu odpovídala i nálada, společně jsme si zazpívali, popovídali, pochutnali si na grilovaném masíčku, utopencích, vlastnoručně upečených buřtech i sladkých dobrotách. Pohodová atmosféra u ohýnku na nás dýchla létem a prázdninami.

A konec měsíce dubna se nezadržitelně blížil. Vzhledem k blížícím se prázdninám a s nimi spojeným výletům a cestování jsme si povídali o dopravě, o pravidlech silničního provozu, dopravních prostředcích a hlavně o naší bezpečnosti. Nuláčci si mohli přinést z domova svůj ,,dopravní prostředek“- někteří to vzali doslova a chtěli se předvést skutečnými auty, motorkami, autobusy….Naštěstí jsme vše uvedli na pravou míru a zůstali jsme u hraček a modelů.

A duben skončil a my jsme se přehoupli do května s rukama plnýma práce s přípravami na školu v přírodě v Žihli-Poustky. Moc se tam těšíme, tak teď už jen kéž vyjde počasí.

Krásný květen, vaše Dáša