23. 3. knihovna

23. března, předvečer Noci s Andersenem. Abychom byli věrni tématu dne – kniha, tak jsme se s 28 dětmi vydali do knihovny Sedmička u nás v Holešovicích. Paní knihovnice nám připravila řadu hádanek pro malé i větší školáky, všem to báječně šlo. Zbyl nám i čas na půjčení knih domů, vyřízení průkazek pro nové čtenáře a prohlížení všeho, co děti zajímalo. Protože počasí nám návštěvu hřiště nedopřálo, šli jsme alespoň pěšky do školy.

Marcela Hesová